طرح سلامت دهان و دندان مدارس ابتدايي صحنه تا پايان دي ماه ادامه دارد

كرمانشاه - ايرنا - كارشناس مسئول دندانپزشكي مركز بهداشت صحنه گفت: اجراي طرح سلامت دهان و دندان در ميان دانش آموزان مقطع ابتدايي اين شهرستان تا پايان دي ماه ادامه دارد.

دكتر فائزه اميري روز يكشنبه به ايرنا افزود: در اين طرح دانش آموزان در صورت داشتن مشكل دهان و دندان و همچنين براي انجام روش هاي پيشگيري از بيماريهاي دهان و دندان ارجاع داده مي شوند.
وي با بيان اينكه طرح وارنيش فلورايد تراپي طبق تفاهم نامه بين دو وزارتخانه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان در بين دانش آموزان شش تا 12 سال اجرا مي شود؛ تصريح كرد: اين خدمات شامل آموزش بهداشت، وارنيش فلورايد، ويزيت، فلورايد تراپي و فيشورسيلانت مي باشد.
كارشناس مسئول دندانپزشكي مركز بهداشت صحنه با اشاره به اينكه عمر دندان هاي شيري 40 تا 45 درصد و عمر دندان هاي دائمي 30 تا 35 درصد با استفاده از فلورايد افزايش مي يابد، افزود: مشكل سلامت دهان و دندان يكي از مشكلات اصلي شهروندان و يكي از مهمترين دغدغه هاي مسئولان بهداشت و درمان است.
وي در ادامه با بيان اينكه تاكنون يك هزار و 500 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدايي در نواحي شهر و روستا توسط دندانپزشكان شبكه بهداشت ودرمان صحنه از اين خدمات استفاده كرده اند؛ افزود: در اين طرح طي ماه هاي مرداد و شهريور يك هزار و 150 كودك پيش دبستاني نيز در پايگاههاي سنجش، خدمات دندانپزشكي دريافت كرده اند.
وي با اعلام اينكه پنج تيم شامل دندانپزشكان شاغل در شبكه بهداشت و درمان صحنه به همراه يك كاردان بهداشت دهان و دندان با مراجعه به مدارس ابتدايي شهري و روستايي اين خدمات را به دانش آموزان ارائه مي دهند افزود: طبق برنامه ريزي انجام شده اين طرح تا پايان دي ماه ادامه دارد و كليه دانش آموزان مقطع ابتدايي از اين خدمات بهره مند خواهند شد.
طرح سلامت بهداشت دهان و دندان يك طرح ملي است كه هر ساله در سطح كشور اجرايي مي شود و اين طرح شامل خدمات پيشگيري از آسيب هاي دنداني در بين دانش آموزان مي شود.
وارنيش فلورايد ماده اي است كە براي جلوگيري از پوسيدگي دندان بويژه در كودكان بە عنوان عايق روي سطوح دندان كشيده مي شود تا دندان ها ديرتر پوسيده شود.
حدود 10 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصيلي در 112 واحد آموزشي شهرستان صحنه مشغول به تحصيل مي باشند.
شهرستان صحنه با 77 هزار نفر جمعيت در 55 كيلومتري شرق كرمانشاه واقع شده است.
7454/8066