بازگشايي بازارچه مرزي يزدان در اقتصاد محلي و كاهش مهاجرت روستائيان تاثير دارد

بيرجند - ايرنا - معاون فرماندار زيركوه خراسان جنوبي گفت: بازگشايي بازارچه مرزي يزدان در شكوفايي اقتصاد محلي و كاهش مهاجرت روستائيان به شهرها تاثير دارد.

امين مصطفوي نيا روز يكشنبه در گفت و گو با ايرنا، خواهان تسريع در پيگيري مسئولان استاني و كشوري براي بازگشايي اين بازارچه شد و افزود: فعاليت بازارچه در جلوگيري از مهاجرت روستائيان به كلان شهرها و نيز افزايش مبادله كالا با افغانستان تاثير مثبت دارد .
وي عنوان كرد: در حال حاضر با توجه به خشكسالي هاي اخير، بيكاري در روستاهاي شهرستان افزايش يافته نياز است با راه اندازي مجدد اين بازارچه زمينه رونق اقتصادي اين شهرستان فراهم شود.
معاون فرمانداري زيركوه تعطيلي بازارچه يزدان را مهمترين مشكل شهرستان ذكر كرد و گفت: صادرات كالا به افغانستان از 9 سال پيش در بازارچه مرزي يزدان دچار مشكل شد.
مصطفوي نيا اضافه كرد: از بهمن ماه سال گذشته فعاليت اين بازارچه به صورت يكجانبه از طرف افغانستان متوقف شده است.
وي گفت: در مصوبه راه اندازي بازارچه مرزي يزدان آمده كه اين بازارچه به عنوان گمرك در استان فعاليت كند كه مردم شهرستان خواهان اجرايي شدن اين مصوبه هستند.
وي يادآورشد: راه اندازي بازارچه يزدان تنها خواسته مردم زيركوه است، انتظار مي رود با تسريع در پيگيري هاي مسئولان به زودي شاهد تحقق اين امر باشيم.
وي كم آبي در روستاها را از ديگر مشكل اصلي روستائيان شهرستان زيركوه دانست و بيان كرد: بيشتر منابع آبي روستاهاي شهرستان خشك شده است.
شهر حاجي آباد مركز شهرستان زيركوه در فاصله 85 كيلومتري شرق شهر قاين مركز شهرستان قاينات و 185 كيلومتري بيرجند مركز خراسان جنوبي قرار دارد و ارتفاع آن از سطح درياي آزاد 980 متر است .
بازارچه مرزي يزدان در فاصله 80 كيلومتري شهرستان زيركوه و در مجاورت شهرهاي بردسكن خراسان رضوي و شيندند استان هرات افغانستان قرار دارد.
فعاليت هاي تجاري و مبادله كالا در گمرك يزدان زيركوه به دوران قاجاريه مي رسد كه اين فعاليت ها در اوايل دوران پهلوي تعطيل شد و اكنون آثار گمرك يزدان در منطقه موجود است.
2047/7556