از چاههاي ميامي 30ميليون متر مكعب اضافه برداشت مي شود

ميامي - ايرنا- مدير عامل شركت آب منطقه اي سمنان با بيان اينكه 30ميليون مترمكعب آب از چاه هاي مجازميامي اضافه برداشت مي شود،گفت:با اين كار 75 درصد از سفره هاي زير زميني اين شهرستان تخليه مي شود.

به گزارش ايرنا، اتابك جعفري در جلسه شوراي اداري شهرستان ميامي افزود: ميانگين بارش سالانه در شهرستان ميامي 107ميلي مترو ميانگين استان 120ميلي متر است كه نشان دهنده پايين بودن بارش در شهرستان ميامي است.
وي اضافه برداشت آب سفره هاي زير زميني اين شهرستان را 29الي 30ميليون مترمكعب اعلام كرد وافزود: اين اضافه برداشت باعث كاهش كيفيت آب،نشست سفره هاي آب زيرزميني، ايجاد چاله ها و حفره هايي در سطح زمين مي شود.
مدير عامل شركت آب منطقه اي استان سمنان به تشريح بهره برداري آب در حوزه هاي مختلف پرداخت وگفت: از ميزان كل آب هايي كه در ميامي برداشت مي شود 95 درصد درحوزه كشاورزي 4درصد جهت استفاده براي آشاميدن و تنها 1درصدبراي بخش صنعت استفاده مي شود و اين نسبت در استان نيز 87درصد كشاورزي 9درصدآشاميدن و 4درصد در بخش صنعت است.
جعفري با اشاره به اينكه امروزه سفره‌هاي آب‌هاي زيرزميني در استان و بخصوص شهرستان ميامي وضعيت مطلوبي را ندارد تصريح كرد: در گذشته مديريت مناسبي روي منابع آبي منطقه انجام نشده است.
وي افزود : شهرستان ميامي بايد از منابع موجود بهترين استفاده را كند و براي رفع كمبودهاو محدوديت ها از ظرفيت هاي ديگر استفاده كند.
وي با بيان اينكه نصب كنتورهاي هوشمند بر روي چاه‌هاي آب كشاورزي يكي از راه‌هاي جلوگيري از اضافه برداشت است،گفت:شهرستان ميامي در نصب كنتور هوشمند براي چاه هاي مجاز در استان پيشرو است.
وي گفت:استان سمنان در سطح كشور تنها استاني است كه تقريبا چاه غير مجاز ندارد.
فرماندار ميامي نيز دراين جلسه از استقرار اداره تعاون ،كار و رفاه اموراجتماعي درآينده نزديك درشهرستان خبر داد وگفت:با استقرار اين اداره اقداماتي در باره اشتغال ،اقتصاد و معيشت مردم در اين شهرستان انجام خواهد شد.
احمد قاضي تعامل بين دستگاه هاي اجرايي درمورد موضوع آب را خوب ارزيابي كرد وابراز اميدواري كرد، با همراهي كشاورزان و با رعايت كشت محصولات راهبردي و كشت محصولات با مصرف آب كم و باغات قدم هاي موثري برداشته شود.
وي با بيان اينكه شهرستان ميامي قطب كشاورزي استان است ،افزود:با وجود اينكه بيش از 90درصد ميامي به طور مستقيم با بخش كشاورزي سروكار دارند، فقط10درصد در منطقه از سيستم هاي نوين آبياري استفاده مي شود كه قابل قبول نيست.
فرماندار ميامي با بيان اينكه بيش از يك ماه است بهره برداري از مرحله اول معدن مس عباس آباد آغاز شده افزود:مشكل تاسيسات كه در فراوري محصولات وجود داشت رفع شده و برق آن منطقه هم در حال پيگيري است.
به گفته وي با اتمام اين پروژه بيش از 100 نفر در اين منطقه مشغول به كار خواهند شد.
قاضي به قابليت هاي شهرستان در حوزه هاي كشاورزي ،صنايع ومعادن وگردشگري اشاره كرد وگفت: بايد به سمت فرآوري پسته ،صنايع بسته بندي محصولاتي چون فلفل وحبوبات ،كشت گياهان دارويي ،حمايت پوشاك محمد آباد وديگر ظرفيت هاي موجود حركت شود .
وي افزود:با توجه به وجود چند كاروانسراي بزرگ كشور در اين منطقه ،دشت شقايق ها ،جنگل هاي كالپوش ،مقبره هاي شيخ حسن جوري و ابن يمين فرومدي شهرستان پيشرفت لازم را حوزه گردشگري نداشته است.
وي با اشاره به اينكه در صورت پيش نيامدن مشكل در روند گازرساني به روستاهاي ميامي ، در كمتر از 6 ماه آينده 10روستاي كلاته هاي شرقي و8 روستا منطقه فرومد گازرساني خواهد شد.
قاضي افزود:باگازرساني به 18روستاي شهرستان ميامي بيش از 95درصد اهالي شهرستان از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.
شهرستان ميامي با جمعيتي حدود 50 هزار نفر در شرق استان سمنان واقع شده است.
6167