خانه مطبوعات نقش موثری در حل مشكلات رسانه ها دارد

اراك - ایرنا - مدیر كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مركزی بر ضرورت تشكیل خانه مطبوعات تاكید كرد و گفت: این خانه نقش موثری در حل مشكلات رسانه ها دارد.

مهدی حقیقی عصر یكشنبه در دیدار صمیمی با مدیران رسانه های استان مركزی افزود: مركزی تنها استانی است كه موفق به ایجاد خانه مطبوعات نشده است كه باید این مشكل با همدلی حل شود.
وی با بیان اینكه بهترین كار این است كه از گذشته عبرت بگیریم ولی در گذشته نمانیم، گفت: باید تكلیف خانه مطبوعات برای رسیدگی به مسائل صنفی و معیشتی اهالی رسانه روشن شود.
وی اظهار كرد: با نظر اهالی مطبوعات و رسانه ها یك هیات موسس كه در برگیرنده همه سلیقه ها و گروه ها باشد، تشكیل می شود تا مقدمات برگزاری انتخاباتی سالم و آزاد برای خانه مطبوعات را فراهم آورد.
وی، رسانه ها را چشم و چراغ توسعه فعالیت های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دانست و گفت: نزدیكی و آشتی رسانه ها با اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی ضروری است .
حقیقی با بیان اینكه سیاسی بازی در عرصه هنر و فرهنگ جایگاهی ندارد و اداره كل ارشاد این مهم را یك اصل می داند، اظهار كرد: توسعه استان وظیفه همه فعالان است و ظرفیت های متنوع، فعال و پركار فرصتی برای پیشرفت منطقه است كه نباید از آن غافل شد.
حقیقی همدلی را در بحث فرهنگ یك اصل دانست و گفت: اختلاف سلیقه ها در خصوص مسائل فرهنگی نیز باید با گفت وگو و تجزیه و تحلیل حل شود.
در این نشست علی حیدر شاه حسینی رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی استان مركزی، طیبه اصفهانی، ابوالفضل اكبری، محمدرضا اكبرآبادی، مجید نیك عهد، محمود جودكی و علی محمدی از فعالان مطبوعاتی نیزمطالبی در خصوص ضرورت تشكیل خانه مطبوعات، مشكلات بیمه، مالیات و آگهی های مطبوعات ارائه كردند.
در این نشست مقرر شد سه تن از كاركنان اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی روند تشكیل خانه مطبوعات را پیگیری كنند و هیات موسس از بین فعالان مطبوعاتی تعیین و معرفی شوند.ك/3
6012