ميز كشورهاي هدف مكمل نيروهاي تخصصي است

تبريز- ايرنا- سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و بين الملل استانداري آذربايجان شرقي با تاكيد بر مطالعه و شناسايي نيازهاي كشورهاي صادركننده هدف، گفت: ميز كشورهاي هدف مكمل نيروهاي تخصصي هستند.

احمد محمدزاده يكشنبه شب در دومين جلسه تخصصي كالا و بازارهاي هدف صادراتي در تبريز با بيان اينكه ميز كالا براي تجارت از طريق هماهنگي و تبادل اطلاعات مابين تشكل‌ها و نهادهاي مرتبط تشكيل شده است، افزود: امروز بر سر گرفتن خط هوايي در ايران رقابتي بين شركت هاست كه ما در حال بررسي آنها هستيم.
وي با بيان اينكه چون سياست گذاري عالي استان بر اين است كه هر نهاد كار خود را انجام داده و نيز فصل جديدي در روابط ايران با همسايه ها آغاز شده، اظهار كرد: صادركنندگان و اتاق بازرگاني از تشكيل ميز كالا نهايت استفاده را در جهت صادرات كالاهاي غير نفتي بكنند.
محمدزاده با اشاره به ديدار خود با وزير خارجه هند از ايجاد شهرك صنعتي مشترك هند و ايران درآذربايجان شرقي خبر داد و افزود: هندي ها از اين تصميم استقبال كرده اند كه اين امر سرمايه گذاران هندي را به استان جذب كرده و زمينه مناسبي براي سرمايه گذاري است.
وي تشكيل ميزهاي تخصصي كالا را زمينه مناسبي براي رشد و توسعه صنايع استان دانست و گفت: پيشنهاد مي كنيم كه در تشكيل ميزها متخصصان امر نيازها و سلائق كشورهاي هدف را مطالعه و شناسايي كنند تا كالاهاي صادر شده مشكلي در آنجا نداشته باشند.
دراين جلسه تشكيل ميزهاي جمهوري آذربايجان، روسيه ، ميز تخصصي كشاورزي و صنايع تبديلي و صنايع پليمر، شيميايي و فرآورده هاي نفتي تصويب شد.
6132/ 1495