بانك توسعه اسلامي در اجراي پروژه تصفيه خانه فاضلاب غرب تهران مشاركت دارد

تهران - ايرنا - براساس توافق شركت مهندسي و فاضلاب كشور با بانك توسعه اسلامي افزون بر 174 ميليون يورو به منظور اجراي خط انتقال و تصفيه خانه فاضلاب غرب تهران اختصاص يافته است و بازپرداخت اين وام از محل فروش پسآب و ساير مدلهاي مالي تامين مي شود.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني شركت فاضلاب تهران، مسعود رضا ثامني مدير نظارت بر اجراي خطوط انتقال فاضلاب تهران،گفت: اينك پروژه خط انتقال فاضلاب غرب تهران بطول 12 كيلومتر در دست اجرا است كه با استفاده از يك دستگاه حفر تونل زير زميني، روند اجراي اين پروژه بدون وقفه انجام مي شود.
وي گفت: همزمان با انجام حفاري زير زميني، سرعت انتقال خاك حاصل از عمليات حفاري يا عمليات خاكبرداري از سوي واگن هاي مخصوص به خارج از كارگاه هدايت پيدا خواهد كرد.
وي افزود: مطابق اين پروژه بايد حدود 12 كيلومتر مجرا سازي انجام شود كه حفاري كل مسير با قطر چهار متر انجام مي شود.
اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: قرار است در بخش انتهايي پروژه ،حدود يكهزار و 300 متر از پروژه به صورت كانال ساخته و اجرا شود كه نشان از حجم گسترده عمليات خاكبرداري و احداث دارد.
ثامني، يكي از نتايج مثبت بهره گيري فناوري پيشرفته در عمليات تونل سازي را تسريع در اجراي طرح ها اعلام كرد و گفت: عمليات لوله گذاري خطوط اصلي فاضلاب غرب تهران در سطح معابر انجام مي شود و از اين نظر، به لحاظ حجم عمليات خاكي با مشكلات عمده اي مانند برخورد با موانع، تامين تاسيسات مورد نياز، ترافيك شهري در محدوده اجراي طرح اجتناب ناپذير است .
مديرنظارت بر اجراي خطوط انتقال فاضلاب تهران ،استفاده از فناوري هاي نوين براي تسريع در روند اجراي طرح هاي شهري الزامي است و در اين ارتباط، هزينه خريد اين دستگاه از محل اعتبارات اعطايي بانك توسعه اسلامي جهت توسعه تونل فاضلاب غرب تهران تامين مي شود.
پروژه اجراي تونل فاضلاب غرب تهران كه اجرايي شده و تصفيه خانه غرب تهران، اكنون در مرحله انتخاب پيمانكار و برگزاري مناقصه بين المللي قرار دارد، هر دو با بهره گيري از اعتبارات بانك توسعه اسلامي است.
تفاهم نامه اعطاي وام 174 ميليون يورويي بانك توسعه اسلامي براي طرح تكميل فاضلاب غرب تهران در آبان ماه 1390 توسط شركت مهندسي و فاضلاب كشور
با بانك ياد شده امضا شد.
اقتصام (1) 3065 ** 1559