هفدهمين مانور زلزله در مدارس رودان برگزار شد

رودان- ايرنا- هفدهمين مانور سراسري زلزله با شعار مدرسه ايمن – جامعه تاب آور، با هدف ترويج فرهنگ ايمني و ارتقاي توانمندي دانش آموزان براي مواجهه درست با بلاياي طبيعي به ويژه زلزله روز يكشنبه در مدارس رودان برگزار شد.

به گزارش ايرنا دراين مانوربيش از20 هزار دانش آموز روداني در 200 واحد آموزشي آمادگي خود را براي مقابله و رويارويي با زلزله و مديريت بحران به نمايش گذاشتند.
دانش آموزان همزمان با به صدا در آمدن زنگ خطر و آژير زلزله نحوه ' پناه گيري صحيح' در محل امن و ' خروج اضطراري'، همچنين آمادگي براي رويارويي با زلزله و كاهش خسارت ناشي از حوادث و بلاياي طبيعي را تمرين كردند.
مدير آموزش و پرورش رودان كاهش تلفات و خسارت ناشي از زلزله به وسيله ترويج و ارتقاي فرهنگ ايمني و مقاوم‌ سازي، افزايش سطح دانش و آگاهي دانش ‌آموزان و فرهنگيان براي مواجهه درست و اصولي با بلايا و پديده‌هاي طبيعي، ايجاد آمادگي براي انجام واكنش‌هاي صحيح و سريع در برابر حوادث و مديريت شرايط بحراني احتمالي را از اهداف برگزاري اين مانور فرضي زلزله در مدارس برشمرد.
احمد رحيمي پور با بيان اينكه حوادثي مانند زلزله قابل پيش بيني نيست، اظهار داشت: از اينرو افزايش توانمندي و حفظ آمادگي افراد به منظور رويارويي با حوادث و بلاياي طبيعي جهت مقابله و كاهش آسيب پذيري ها يك اصل مهم و ضروري به شمار مي رود.
وي اضافه كرد: ترويج فرهنگ مقاوم سازي، افزايش ايمني و كاهش تلفات و خسارت ناشي از زلزله و ايجاد آمادگي براي واكنش هاي صحيح و سريع در برابر زلزله از مهمترين اهداف برگزاري اين مانور در مدارس است.
رحيمي پور آمادگي، آرامش، پناه گيري مناسب و خروج صحيح را چهار اصل مهم در رويارويي با زلزله برشمرد و اظهار داشت: در اين مانور دانش آموزان اين چهار اصل را به صورت عملي فرا مي گيرند.
وي آگاهي بخشي عمومي، ايجاد و ارتقاي سطح آمادگي و توانمندي افراد براي مقابله با بلاياي طبيعي در كاهش صدمات و تلفات جاني و انساني را بسيار مهم ارزيابي كرد.
رحيمي پور خاطر نشان كرد: دانش آموزان با انتقال آموخته هاي امدادي خود به خانواده و ساير افراد نقش بسزائي در ارتقاي فرهنگ ايمني از طريق فرهنگ سازي و آموزش شهروندي دارند.
آئين نمادين مانور زلزله و ايمني در هنرستان فني و حرفه اي دارالفنون و با همكاري سازمان دانش آموزي، آموزش و پرورش، فرمانداري، شوراي هماهنگي مديريت بحران، نيروي انتظامي، جمعيت هلال احمر، آتش نشاني و اورژانس رودان برگزار شد. ك/3
7196/ 6048