يك مسئول بر ضرورت ارتقا فرهنگ ميزباني در مشهد تاكيد كرد

مشهد- ايرنا- مديركل دفتر هماهنگي امور فرهنگي زائران استانداري خراسان رضوي گفت: ارتقا فرهنگي ميزباني و برخورد و ارتباط صحيح با زائران بايد مورد توجه قرار گيرد.

سيد حميد موسوي روز يكشنبه در جمع خبرنگاران به منظور ارائه برنامه هاي ستاد خادمين افتخاري حريم رضوي افزود: زيارت از دو بعد ايجاد امكانات رفاهي و خدمات زيرساختي مورد نياز براي زائران و در عين حال فعاليت در بعد فرهنگي آن مبناي عمل در خراسان رضوي است.
وي اظهار كرد: در اين ميان ترويج، تعميق و تثبيت فرهنگ رضوي در بلند مدت و نيز معرفت افزايي در زائران و مجاوران بايد مورد توجه قرار گيرد.
مديركل دفتر هماهنگي امور فرهنگي زائران استانداري خراسان رضوي با اشاره آثار ارزشمند فرهنگ و تمدن رضوي و ضرورت توسعه و ترويج آن در گسترده جهاني افزود: بر اين اساس بايد ضمن ترويج فرهنگ رضوي در ماندگاري آثار زيارت در زائران مشهدالرضا نيز در حوزه فرهنگي برنامه ريزي شود.
وي در اين راستا فرهنگ مطلوب ميزباني از زائران را در تقويت اين اثرگذاري مهم ذكر و بيان كرد: براي آنكه ميزباني به بهترين شكل انجام شود برنامه ريزيها در حوزه ها و سطوح مختلف اعم از رانندگان وسايل حمل و نقل عمومي، پليس، كسبه، اصناف و هتلها و نيز اداراتي كه به نحوي در حوزه خدمت رساني به زائران فعال هستند بايد انجام شود.
موسوي در ادامه با اشاره به حجم قابل توجه زائران دهه پاياني ماه صفر در مشهد گفت: ميزباني از زائران پياده اين ايام در واقع نقطه آغاز فعاليتها است كه در طول سال نيز با جديت ادامه مي يابد.
وي اظهار كرد: در اين راستا هماهنگي لازم انجام شده تا با استفاده از نيروهاي مردمي خدمات رساني مناسب به حجم قابل توجه زائران در اين ايام انجام شود.
او افزود: براي اسكان اين زائران 180 مدرسه از سوي آموزش و پرورش و نيز تعدادي از سالنها ورزشي و حسينيه هاي محدوده اطراف حرم مطهر آماده مي شود كه اين مسافران را به صورت رايگان اسكان مي دهند.
مدير امور گردشگري شهرداري مشهد هم در اين نشست با اشاره به اينكه اين شهر در طول سال 28 ميليون زائر و مسافر را پذيرايي مي كند گفت: به منظور خدمات دهي مناسب به زائران به ويژه در ايام پاياني ماه صفر برنامه ريزي شده تا با پرهيز از موازي كاري، بخشهاي مرتبط و فعال در اين حوزه هماهنگ عمل كرده و خدمات مطلوبتري به زائران ارائه كنند.
علي قناويزچي افزود: براي اين مبنا زيرساختهايي فراهم شده تا هر يك از شهروندان با هر توان مالي بتوانند در ايستگاههاي استقبال از زائران در وروديهاي مشهد خدمات دريافت كنند.
وي ادامه داد: در اين راستا هر شهروند مي تواند در سامانه اي كه بدين منظور با عنوان 'جهاد خدمت' توسط شهرداري مشهد راه اندازي شده ثبت نام كرده و براي ارائه خدمتي كه مي تواند به زائران ارائه دهد اعلام آمادگي نمايد.
هر ساله طي اين ايام بالغ بر سه ميليون زائر و مسافر به مشهد الرضا وارد مي شوند.
1906/1858