تركان: كاهش ريسك صنايع مهم، مشروط به رعايت مصالح كشور است

تهران- ايرنا- مشاور رئيس جمهوري خواستار كاهش ريسك صنايع مهم، مشروط به رعايت مجموع مصالح كشور و ساير صنايع شد.

به گزارش روز يكشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)، اكبر تركان درباره آخرين وضعيت صنعت سنگ آهن گفت: معتقدم براي صنعت سنگ آهن در ايران يك حركت خلاف حركت جهاني رخ داده است.
وي افزود: وقتي قيمت جهاني سنگ آهن كاهش يافت، عوارض خاصي را براي آن وضع كردند و اين مساله سبب شد تا قيمت آن در كشور بالا رود. فكر مي كنم كه اين تصميم در زمان مناسبي اتخاذ نشد.
وي با تاكيد بر اينكه موافق ورود دولت به فضاي كسب و كار صنايع نيست، گفت: صنعت سنگ آهن در حوزه اختيارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است اما در دولت يك قاعده كلي داريم كه صنايع در فضاي رقابتي و آزاد فعاليت كنند و صنعت سنگ آهن نيز از اين قاعده مستثني نيست.
مشاور رئيس جمهوري، تنها راهكار موجود را عدم ورود دولت به فضاهاي كسب و كار بيان كرد و افزود: درباره سنگ آهن نيز تعيين عوارض يا قيمت گذاري در زمان مناسبي انجام نشد و در اين خصوص بايد با حساسيت بيشتري برخورد كرد.
وي در عين حال شائبه حمايت دولت از يك صنعت خاص در ماجراي كاهش قيمت گندله سنگ آهني ها را رد كرد و گفت: در برخي اوقات دولت براي تنظيم بازار به برخي حوزه ها ورود مي يابد و اين به معناي حمايت از يك صنعت يا جريان خاص نيست.
اقتصام(1) 9141 ** 2023