دامپزشكي به مرغداران درباره احتمال شيوع بيماري‌هاي تنفسي هشدار داد

كرمان - ايرنا - كارشناس فني و مسئول روابط عمومي اداره كل دامپزشكي استان كرمان درباره رعايت مسائل بهداشتي در مرغداري ها و احتمال شيوع بيماري هاي تنفسي هشدار داد.

به گزارش روز يكشنبه روابط عمومي اداره كل دامپزشكي استان كرمان، جواد نگارستاني افزود: اگر مرغداران مسائل بهداشتي مربوط به مديريت مرغداري را رعايت نكنند به دليل وضعيت خاص آب و هوايي و ايجاد شرايط مساعد، احتمال بروز موج جديدي از بيماري ‌هاي تنفسي و تلفات زياد طيور در مرغداري‌ هاي استان وجود دارد.
وي اظهار كرد: عوامل زمينه‌اي مختلف از جمله رعايت نكردن موازين امنيت زيستي مرغداري ‌ها، تراكم منطقه‌اي، حضور و چرخش عوامل بيماري ‌زا و سركوب كننده سيستم ايمني و شرايط نامطلوب سالن هاي مرغداري از بابت تهويه و گرمايشي در فصل زمستان در تشديد اين بيماري‌ها موثر است.
وي تصريح كرد: مسائلي مانند فقدان آگاهي كافي مديران و كارگران مرغداري‌ها از مسائل بهداشتي، وجود مرغداري‌هاي غيرمجاز و غير بهداشتي، نبود زنجيره‌هاي منسجم توليدي و تفاوت مديريت مرغداري‌ها شرايط را براي بروز اپيدمي‌هاي خطرناك كه موجب خسارات جبران‌ ناپذير در سطح مرغداري مي‌شود، فراهم مي‌كند.
مسئول روابط عمومي اداره كل دامپزشكي استان كرمان گفت: ضدعفوني و جلوگيري از تردد افراد غيرمسئول به محل مرغداري مي‌تواند در پيشگيري از بسياري از بيماري‌ها مؤثر باشد.
وي با توصيه به مرغداران براي پيشگيري از بروز چنين مشكلاتي افزود: مرغداران بايد با رعايت كامل مسائل بهداشتي در مديريت مرغداري و در صورت مشاهده نشانه‌هاي بيماري و تلفات غيرعادي در جمعيت طيور خود، فوري به دامپزشك مربوط يا به شبكه‌هاي دامپزشكي سراسر استان كرمان به منظور اتخاد استراتژي لازم، اطلاع دهند.
7429/3028