لزوم توجه مديران مدارس سمنان به تربيت بدني و سلامت دانش آموزان

سمنان - ايرنا - معاون تربيت بدني و سلامت اداره كل آموزش و پرورش استان سمنان بر لزوم توجه مديران مدارس به تربيت بدني و سلامت دانش آموزان تاكيد كرد.

به گزارش روز يكشنبه روابط عمومي اداره كل آموزش و پرورش استان سمنان، حاجي قاسمي در گردهمايي مديران واحد هاي آموزشي شهرستان سرخه در سالن اجتماعات دبستان مقداد اين شهرستان افزود : بايد طوري برنامه ريزي كنيم كه در طول هفته حداقل يك برنامه ورزشي داشته باشيم كه اين باعث ايجاد نشاط و شادابي در مدرسه خواهد شد .
وي اجتماعات ورزشي را يكي از محبوب ترين اجتماعات دانست و گفت : مديران ممهترين و تاثير گذارترين فرد در برنامه هاي تربيت بدني و سلامت هستند.
وي خاطرنشان كرد : در برنامه ريزي و اجراي سياست هاي كاري نگاه ما بايد به ورزش عوض شود و براي فرهنگ سازي ورزشي، ديدگاه و تلاش مديران واحد هاي آموزشي بسيار مهم است.
معاون تربيت بدني و سلامت اداره كل آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد : بدون همكاري مديران ،دستيابي به اهداف برنامه هاي اين حوزه مقدور نيست و زماني اين طرح ها فعال خواهند شد كه از حمايت مدير مدرسه برخوردار باشد.
قاسمي همچنين با تاكيد بر توجه ويژه به سلامت دهان و دندان دانش آموزان گفت : اين بخش سلامت از جمله ضرورياتي است كه بايد مديران به آن توجه بيشتري داشته باشند.
معاون تربيت بدني و سلامت اداره كل آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد : مديران مهمترين و تاثير گذارترين فرد در برنامه هاي تربيت بدني مدارس هستند
استان سمنان بيش از 110 هزار نفر دانش آموز دارد. ك/1
6026/