2000 هكتار از اراضي استان كرمان زير كشت كلزا رفت

كرمان - ايرنا - رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان كرمان گفت: امسال كشت كلزا در 2 هزار هكتار از اراضي استان با هدف خود اتكايي و تحقق اقتصاد مقاومتي آغاز شد.

عباس سعيدي روز يكشنبه در حاشيه آغاز كشت كلزا در شهرستان ريگان در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: سالانه چهار ميليارد دلار واردات روغن خوراكي به كشور است كه اين توليد بايد در داخل كشور محقق شود.
وي بيان كرد: امسال در جهت خود اتكايي به توليد داخل و اقتصاد مقاومتي و تامين بخشي از روغن خوراكي، كشت كلزا جايگزين گندم و جو در استان شد.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان كرمان گفت: در اين راستا 2 هزار هكتار از اراضي گندم و جو در استان حذف و 2 هزار هكتار كلزا كشت شد.
وي اظهار كرد: اين اقدام در جهت اقتصاد مقاومتي نقش بسزايي داشته و كشت كلزا باعث افزايش بازدهي مصرف آب شده است.
سعيدي گفت: اگر به طور متوسط سه تن محصول در هكتار برداشت شود نزديك به هشت ميليون تومان براي كشاورز درآمد دارد اين در حالي است كه همين مقدار براي گندم و جو نصف خواهد شد.
وي افزود: اين مقدار محصول كلزا در شهرستان هاي شرقي نسبت به ديگر مناطق استان بيشتر كشت شده است.
وي گفت: با جواب دادن محصول در امسال كشت كلزا در سال هاي آينده از رونق خاصي در استان برخوردار خواهد شد.
شرق كرمان شامل شهرستان هاي بم، ريگان، فهرج و نرماشير از قطب هاي كشاورزي استان است.
7442/3028