رسانه ها طلايه داران فرهنگ سازي در شرايط بحراني هستند

همدان- ايرنا- مدير عامل شركت آب منطقه اي همدان گفت: رسانه ها در كنار وظيفه اطلاع رساني خود طلايه داران فرهنگ سازي در شرايط بحراني هستند.

مرتضي عزالدين روز يكشنبه در بازديد از خبرگزاري جمهوري اسلامي مركز همدان گفت: رسانه ها همواره در شرايط مختلف حامي استان بوده و در بسياري از مواقع اگر رسانه ها نبودند استان نمي توانست مشكلات را پشت سر بگذارد.
وي عنوان كرد: چالش خشكسالي در 30 سال گذشته گريبان گير استان بوده و از سال 92 اين خشكسالي ها شدت گرفته است كه با همكاري رسانه ها حساس سازي هاي لازم در بين شهروندان در اين باره ايجاد و موجب كاهش مصرف آب در بين شهروندان شد.
وي با بيان اينكه خبرگزاري جمهوري اسلامي يكي از رسانه هاي مهم و قابل استناد استان است اضافه كرد: ايرنا به عنوان رسانه مادر در استان رسالت خود در حوزه هاي مختلف را به خوبي انجام داده است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به چالش و بحران آبي موجود در استان افزود: استفاده بي رويه آب در حوزه كشاورزي، پايين بودن بهاي آب و برداشت بي رويه از آب هاي زير زميني يكي از مهمترين مشكلات در حوزه آبي استان است.
وي ادامه داد: در حوزه كشاورزي برنامه ريزي كامل و جامعي براي تغيير الگوي كشت در استان وجود ندارد و اين امر نيز باعث شده است تا سالانه با كاشت محصولات پر آب بر ميزان زيادي از آب استان به صورت غير مستقيم از استان خارج شود.
وي اضافه كرد: 90 درصد آب استان در بخش كشاورزي به مصرف رسيده اما راندمان بخش كشاورزي استان زير 40 درصد است.
وي تصريح كرد: يك مسابقه در استان براي برداشت آب هاي زير زميني در بين كشاورزان اتفاق افتاده است و افراد فكر مي كنند كه هرچه بيشتر از اين آب ها برداشت كنند موفقيت بيشتري كسب خواهند كرد در حاليكه اين سرمايه هاي استان است كه به راحتي از استان خارج مي شود.
وي ادامه داد: بايد بازنگري براساس آمايش سرزمين انجام شود چرا كه همدان قطب كشاورزي بوده و نمي توان از اشتغال هاي ايجاد شده در اين بخش چشم پوشي كرد.
عزالدين با بيان اينكه دشت هاي استان هم اكنون با بيلان منفي مواجه است افزود: هم اكنون دشت هاي استان همگي در حالت ممنوعه قرار داشته و سالانه با يك متر افت آب مواجه هستند.
وي تصريح كرد: فرو چاله هاي اتفاق افتاده در دشت هاي استان نيز ثمره اين اضافه برداشت ها بوده و تا زماني كه ميزان برداشت آب از ميزان توليدات آبي استان بيشتر باشد اين روند ادامه خواهد داشت.
وي اضافه كرد: در بخش خانگي نيز به دليل پايين بوده تعرفه هاي آب برخي شهروندان اين ارزاني را دليل بر فراواني آن مي دانند.
وي تصريح كرد: با افزايش قيمت آب موافق نيستيم اما بايد تدابيري براي جريمه افرادي كه بالاتر از الگوي مصرف، آب مصرف مي كنند انديشيده شود.
وي اضافه كرد: هيچ كدام از اين موارد بدون همكاري رسانه ها عملي نمي شود و پرداختن به هر يك از اين موضوعات ملزم به حساس سازي جامعه توسط رسانه ها است.
رئيس سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي استان همدان نيز در اين ديدار گفت: قوانين موجود در برخورد با تخلفات حوزه آب بازدارنده نيست.
اكبر بهاروند افزود: با توجه به چالش هاي آبي موجود بايد اين فرهنگ را در بين مردم ايجاد كرد كه آب نيز مانند ساير انرژي ها محدود بوده و به نوعي در معرض بحران و حركت به سمت انرژي هاي تجديد ناپذير است.
وي اصراف آب را اجحاف در حق نسل آينده دانست و تصريح كرد: سرنوشت درياچه اروميه و ديگر منابع بحراني حوزه آب در كشور نمونه بارز بي توجهي ها بويژه جامعه مصرف كننده به اهميت آب است.
وي ادامه داد: رسانه ها مي توانند درباره بحران آب حساس سازي و جريان سازي لازم را در جامعه ايجاد كنند و با فرهنگ سازي و تبديل كردن اين تهديد و بحران به فرصت، موجب كاهش ميزان مصرف و تغيير سبك زندگي در مصرف آب شوند.
وي اضافه كرد: با توجه به اهميت بي بديل آب و بحران موجود در اين حوزه مي توان يك مركز جامع اطلاع رساني حوزه آب ايجاد كرد كه به عنوان يك ابزار در كنار رسانه ها فعاليت كرده و با استفاده از ظرفيت رسانه ها يك اطلاع رساني جامع و كامل به عموم مردم داشته باشد.
بهاروند با بيان اينكه مقام معظم رهبري در بخش محيط زيست سياست گذاري هاي لازم را به تازگي ترسيم و ابلاغ فرموده اند، افزود: شاكله و جان كلام رهبر دورانديش انقلاب، توجه به منابع آب به عنوان شريان حياتي محيط زيست است.
استان همدان در سالجاري جزو 13 استان مواجه بابحران آبي در كشور معرفي شده است.
7530/6993