مديركل صندوق بازنشستگي: 75 هزار بازنشسته تا دهم آذر وام مي گيرند

تهران- ايرنا - مديركل فرهنگي اجتماعي صندوق بازنشستگان كشور گفت: 75 هزار نفر از بازنشستگان عضو اين صندوق، تا دهم آذرماه از تسهيلات وام برخوردار مي شوند.

عباس رشيدي روز يكشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود:‌ با برنامه ريزي انجام شده تا پايان امسال به صورت مرحله اي به 250 هزار نفر از متقاضيان وام بازنشستگي داده خواهند شد.
وي ‌مبلغ اين وام را دو ميليون تومان بيان كرد و افزود:‌ براساس قوانين بانكي اين وام به عنوان قرض الحسنه با كارمزد 4 درصد به بازنشستگان داده خواهد شد.
رشيدي خاطرنشان كرد: اين وام در 5 مرحله به متقاضيان واگذارخواهد شد كه مرحله اول و دوم آن تا 10 آذرماه اجرايي مي شود.
مديركل فرهنگي اجتماعي صندوق بازنشستگان كشور تاكيدكرد: اين وام قرض الحسنه به افرادي تعلق مي يابد كه تاكنون از اين صندوق وامي دريافت نكرده اند.
رشيدي با بيان اينكه مبلغ اعتبار وام بازنشستگان نسبت به سال گذشته 25 درصد رشد داشته است، گفت: با هماهنگي بعمل آمده با بانك صادرات، امسال مبلغ 500 ميليارد تومان به صندوق بازنشستگي براي وام بازنشستگان تامين اعتبار شده است و اين در حالي است كه سال گذشته اين رقم 400 ميليارد تومان بود.
وي ويژگي منحصر اين وام بازنشستگان را نسبت به وام هاي قبلي، بي دردسر بودن، عدم نياز به وثيقه يا هيچ ضامني بيان كرد.
مديركل فرهنگي اجتماعي صندوق بازنشستگان كشورخاطرنشان كرد: نام نويسي متقاضيان وام از 19 مهرماه سال جاري آغار و تا 22 آبان ادامه داشت.
اجتمام** 9136** 1724