ديدار رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت يزد با سرمايه گذاران چيني

يزد - ايرنا - رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يزد با سرمايه گذاران چيني ديدار و در خصوص سرمايه گذاري مشترك در حوزه معدن مذاكره كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان صنعت،معدن وتجارت استان يزد كه روز يكشنبه در اختيار ايرنا قرار گرفت محمدرضا علمدار يزدي در اين ديدار گفت: آنچه كه براي ما اهميت دارد سرمايه و دانش و تكنولوژي است كه بايد به كشورمان منتقل شود
وي با مساعد خواندن شرايط همكاري با سرمايه گذاران خارجي افزود: استان يزد به لحاظ اقتصادي، صنعتي، معدني، جغرافيايي، فرهنگي، تاريخي و توريستي داراي موقعيت هاي ويژه و خاصي است كه موجب توجه سرمايه گذاران خارجي شده.
علمدار يزدي با تاكيد بر لزوم همكاري با شركت هاي ايراني و توجه به خواسته هاي دولت تصريح كرد: دولت آمادگي دارد تا در كمترين زمان مجوزهاي لازم را براي اين سرمايه گذاري ها صادر كند.
نماينده شركت چيني نيز با قدرداني از همكاري سازمان، استان يزد را يك سرمايه بزرگ معدني خواند و ابراز اميدواري كرد با همكاري دولت بتوانند وارد حوزه سرمايه گذاري در بخش معدن استان يزد بشوند.
بيش از سه هزار واحد صنعتي با اشتغال يكصد هزار نفر در استان يزد وجود دارد.
استان يزد رتبه اول تنوع مواد معدني با 50 نوع ماده معدني و رتبه دوم اشتغال معدني كشور را دارد.
2088/6197