صلح ميان هند و پاكستان براي تامين امنيت منطقه جنوب آسيا ضروري است

دهلي نو- ايرنا - دبير حزب كنفرانس ملي هند گفت: صلح ميان هند و پاكستان براي تامين امنيت منطقه جنوب آسيا ضروري است.

به گزارش ايرنا- 'فاروق عبدلله' سروزير پيشين جامو و كشمير روز يكشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: هند و پاكستان بايد گفت وگوهاي خود را براي برقراري صلح در منطقه آغاز كنند.
وي تصريح كرد ؛ اگر تمام ارتش هند در كشمير مستقر شود باز هم قادر به برقراري صلح و دفاع از مردم اين منطقه درمقابل تروريست ها نخواهد شد.
دبير حزب كنفرانس ملي هند، گفت وگو را بهترين راه رفع مشكل كشمير دانست و گفت: برقراري روابط خوب بين هند و پاكستان مي تواند به دستيابي به راه حل مسالمت آميز در كشمير كمك كند.
وي افزود: تاكنون، دولت هند نتوانسته است كشميري هاي مهاجر و يا مخالف را به اين منطقه بازگرداند زيرا آنها در مورد امنيت خود هراس دارند.
سروزير پيشين جامو و كشمير با بيان اينكه برخي از افراد در هند و پاكستان نمي خواهند صلح بين دو كشور برقرار شود ؛ خاطرنشان كرد ؛ با اينكه نواز شريف نخست وزير پاكستان موافق گفت وگوهاي صلح بين هند و پاكستان است اما قدرت اصلي در دست ارتش اين كشور مي باشد كه تمايلي به صلح ندارد.
وي افزود:'مان موهان سينگ' نخست وزير پيشين هند نيز درخصوص صلح با پاكستان سخن گفته بود اما اين سخنان از سوي هم حزبي هايش با مخالفت مواجه شده بود.
بخشي از كشمير درخاك هند و بخشي ديگر درخاك پاكستان قراردارد. هر دو كشور ادعاي مالكيت بر تمام كشمير را دارند و همين موضوع يكي ازعلل اصلي مناقشه ديرينه ميان دهلي نو و اسلام آباد از زمان استقلال پاكستان از هند در سال 1947ميلادي تاكنون است.
اين دو همسايه هسته اي تاكنون دوبار بر سرمساله كشمير وارد جنگ شده اند و به رغم برقراري آتش بس تقريبا هر روز درگيري مرزي بين دو كشور رخ مي دهد.
*آساق*267*1600**1392