وجود يك ميليون و 200 هزار معلول در كشور/18 هزار نفر دچار قطع نخاع

تهران-ايرنا- معاون توانبخشي سازمان بهزيستي اعلام كرد: يك ميليون و 200 هزار نفر معلول شديد در كشور داريم كه 45 درصد آنها معلول جسمي- حركتي هستند و از اين تعداد 18 هزار نفر قطع نخاع شده‌اند.

حسين نحوي ن‍‍ژاد روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار سلامت ايرنا افزود: بر اساس آمار سازمان بهداشت جهاني حدود 10 تا 15درصد افراد هر جامعه را معلولان تشكيل مي‌دهند اما اين آمار همه معلوليتهاي خفيف تا شديد و حتي افرادي كه گاهي دچار سردرد ميگرني مي‌شوند، را هم شامل مي‌شود.
وي ادامه داد: سازمان بهزيستي كشور معلولان كشور را افرادي مي‌داند كه دچار معلوليت شديد هستند به طوري كه امكان زندگي عادي براي آنها فراهم نيست و بر اين اساس يك ميليون و 200 هزار معلول شديد شناسايي شده كه در سازمان بهزيستي پرونده دارند.
معاون توانبخشي سازمان بهزيستي گفت: 45 درصد معلولان كشور معلولان جسمي -حركتي هستند كه حدود نيمي از آنها بر اثر تصادفات رانندگي دچار معلوليت شده‌اند.
وي افزود: 12درصد معلولان ناشنوايان هستند، 13درصد معلولان را افراد دچار مشكلات شديد بينايي تشكيل مي‌دهند، 20درصد معلول ذهني هستند و حدود نيم درصد معلولان را نيز افراد دچار اختلالات رواني مزمن تشكيل مي‌دهند.
نحوي نژاد گفت: حدود 90 هزار نفر از معلولان، افرادي هستند كه از خانواده طرد شده و در مراكز تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور زندگي مي‌كنند.
معاون سازمان بهزيستي كشور اضافه كرد: شديدترين نوع معلوليت، ضايعه نخاعي است. 18 هزار فرد دچار معلوليت قطع نخاع در كشور زندگي مي‌كنند كه حدود نيمي از آنها بر اثر تصادف رانندگي قطع نخاع شده‌اند.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگار ايرنا كه چند درصد معلولان از بدو تولد دچار معلوليت هستند، گفت: به طور كلي دو نوع معلوليت داريم، يك دسته معلوليتهاي بدو تولد مانندسندروم داون يا اختلافات بينايي يا شنوايي مادرزادي و دوم معلوليتهاي اكتسابي است.
نحوي ن‍ژاد افزود: در سالهاي اخير با اجراي خدمات پيشگيري و غربالگري هاي بدو تولد ميزان معلوليتهاي مادرزادي و ژنتيك كاهش يافته اما هنوز حدود 45 درصد معلوليتها مادرزادي و 55 درصد ديگر اكتسابي است.
معاون سازمان بهزيستي كشور به اجراي غربالگري تنبلي چشم و ناشنوايي بدو تولد اشاره كرد و گفت:‌90 درصد كودكان سه تا شش ساله هر سال تحت پوشش غربالگري تنبلي چشم قرار مي‌گيرند و غربالگري شنوايي نيز با تست نوزادي از چند سال پيش شروع شده كه اميدواريم تا چند سال آينده به پوشش 85 درصدي اين غربالگري نيز برسيم.
نحوي نژاد گفت: بسياري از معلوليتهاي بدو تولد قابل پيشگيري هستند به عنوان مثال 80 درصد اختلالات بينايي مادرزادي با انجام به موقع غربالگري قابل پيشگيري هستند و اگر خدمات پيشگيري از نابينايي به طور كامل انجام مي‌شد از 150 هزار معلول بينايي كشور 120 هزار نفر اكنون بينايي داشتند.
وي افزود: ابزار اصلي براي پيشگيري از معلوليتهاي بدو تولد در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آ‌موزش پزشكي است كه بايد با حمايت بيمه‌ها انجام شود و اميدواريم با اقدامات به موقع وزارت بهداشت از بروز موارد بيشتر معلوليت در كشور جلوگيري شود.
معاون توانبخشي سازمان بهزيستي گفت: يكي از علل مهم عقب ماندگي ذهني بدو تولد، كم كاري تيروئيد است كه با تشخيص به موقع و انجام تست به موقع نوزادان در بيمارستانها مي توان از بروز بخش مهمي از اين اختلالات پيشگيري كرد.
اجتمام(4)**3063 ** 1418