توسعه دولت الكترونيك بايد دستآورد بيست و يكمين نمايشگاه الكامپ باشد

تهران- ايرنا- رئيس اتحاديه فنآوران رايانه تهران گفت: بيست و يكمين نمايشگاه الكامپ ايران با ورود متخصصان حوزه فنآوري هاي نوين بايد زمينه اي براي توسعه دولت الكترونيك باشد.

سيد مهدي ميرمهدي كمجاني در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: حضور قويتر متخصصان عرصه فنآوري اطلاعات در نمايشگاه الكامپ و تبادل نظر آنان با يكديگر، زمينه گسترش دولت الكترونيك را مساعد تر خواهد كرد و كشور خواهد توانست از مزاياي آن هرچه سريعتر بهرمند شود.
*دولت الكترونيك، به كارگيري فناوري اطلاعات در بخش هاي مختلف دولت به منظور افزايش بهره وري و ارتقا سطح خدمات رساني است، مهمترين نتيجه اين امر، افزايش رضايت مردم است به شرطي كه پياده سازي دولت الكترونيكي به طور صحيح و با موفقيت صورت گيرد .
وي گفت: حضور شركت هاي دانش بنيان در اين رويداد فنآوري و تبادل نظر و عقد قرارداده هاي كاري پيشرفت هاي بيشتر در اين حوزه را رقم خواهد زد و به توسعه بيشتر كشور خواهد انجاميد.
كمجاني افزود: نبايد اجازه داد نمايشگاه تخصصي الكامپ تنها محلي براي عرضه كالا شود و افرادي كه در اين حوزه اطلاعاتي ندارند امكان فعاليت را از متخصصان سلب كرده و نمايشگاه از رسيدن به اهدافش باز ماند.
رئيس اتحاديه فنآوران رايانه گفت: طي چند سال اخير اين نمايشگاه تخصصي تبديل به محلي براي عرضه كالا شده بود و موجب نااميدي متخصصان حوزه شد.
وي افزود: انتظار مي رود امسال اين نمايشگاه با مديريت دولت و همت مسوولان ، محلي براي مراجعه و حضور متخصصان باشد و رسانه ها هم به تخصصي شدن نمايشگاه كمك كنند.
رئيس اتحاديه ياد شده ، گفت : شركت هاي فعال در حوزه فنآوري هاي نوين بايد آخرين دستآورد هاي خود را به اين نمايشگاه آورده و با هم افزايي با ديگران روند توسعه دولت الكترونيك را شتاب دهند.
بيست و يكمين نمايشگاه بين المللي الكترونيك، كامپيوتر، تجارت الكترونيكي (الكامپ 94) از 23 تا 26 آذرماه جاري در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران، آغاز به كار خواهد كرد.
اقتصام(4)2078**1559