ترميم گسيختگي نقشه  اقتصاد ايران، ضرورت دوران پساتحريم است

اراك - ايرنا - قائم مقام و رئيس شوراي مركزي دبيرخانه توسعه علوم و فناوري كشورهاي اسلامي گفت: ترميم به هم ريختگي هاي نقشه اقتصاد ايران، ضرورت دوران پساتحريم است و بدون نقشه دقيق نمي توان اين حوزه را راهبري كرد.

مهدي كريمي شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران در اراك افزود: دولت تدبير و اميد به درستي اين ضرورت را احساس كرده و در اين مسيرگام برداشته است كه بيشترين حمايت مالي و توانمندي از صنايعي باشد كه زودبازده هستند و مي توانند ثروت آوري و اشتغال موثري ايجاد كنند.
وي توضيح داد: صنايع تبديلي در زمره كسب و كارهاي زودبازده محسوب مي شوند و با حركت در اين مسير مي توان يكي از ضعف هاي بنيادين و مهم در عرصه اقتصاد را كم كرد و بستر بهبود صادرات بهينه را فراهم آورد، چرا كه بسياري از محصولا كيفي ايران به دلي اين ضعف فله صادر مي شوند و با نام و بسته بندي كشورهاي ديگر سودشان نصيب كشور نمي شود.
قائم مقام و رئيس شوراي مركزي دبير خانه توسعه علم و فناوري كشورهاي اسلامي بيان كرد: يكي از اهداف اين دبيرخانه حمايت از نوآوران و فناوران جوان و بستر سازي عملياتي شدن ايده آن هاست، در دنياي امروز سرمايه گذاري خطرپذير اصلي اجتناب ناپذير است اما در ايران هنوز موسسه مالي و اعتباري مشاركت پذير از اختراعات نوآورانه به صورت جدي وجود ندارد.
كريمي گفت: استان مركزي به عنوان يكي از قطب هاي مهم دانشگاهي و صنعتي كشور به عنوان الگو ، صندوق سرمايه گذاري خطرپذير را راه اندازي كند و در راستاي تجاري سازي ايده ها و اختراعات فرهيختگان كه بيشترين سودآوري را دارد گام بگذارد و پس از تهران در اين خصوص صف شكن باشد.
وي در بخشي از سخنانش هدف از فعاليت هاي اين دبيرخانه را ترويج ديپلماسي فناوري در بين كشورهاي اسلامي عنوان كرد و گفت: ارتباط وسيع كشورهاي اسلامي با برنامه هاي هدفمند در شبكه سازي مسير است و كشورهاي اسلامي براي پيگيري امور و حفظ و ارتقاء جايگاه خود در جهان امروز بايد با تسلط بر فناوري هاي روز هويت نرم خود و پايه هاي ارتباط در ابعاد مختلفشان را قوي كنند.
قائم مقام و رئيس شوراي مركزي دبيرخانه توسعه علم و فناوري كشورهاي اسلامي خاطرنشان كرد: زنجيره دانش فني اگرچه مزيت برجسته اي است اما شرط كافي براي حضور موفق در بازارهاي جهاني نيست و ايران نياز دارد براي حفظ اقتدار و جايگاه خود در بين كشورهاي اسلامي تجاري سازي محصولات و برند سازي را سرلوحه كار خود قرار دهد و اين مهم در اسناد كلان توسعه اي كشور و راهبردهاي اقتصاد مقاومتي نيز با حساسيت و جديت مطرح شده است.
كريمي عنوان كرد: تحريم هاي ظالمانه موجب شده بود كه ديپلماسي اقتصادي ايران محدوديت ها و مشكلاتي را در تجاري سازي ايده ها و دانش فني و شاخه هاي متنوع و گسترده حوزه فني و مهندسي تجربه كند كه بايد اين نقيصه در دوران پساتحريم به سرعت برطرف شود.
وي اظهار كرد: ضريب نفوذي ايران در كشورهاي اسلامي بستگي به ظرفيت سازي در حضور توانمند صادرات، كيفي سازي محصولات و تسهيل گري حوزه تجارت دارد.
كريمي گفت: فصل تجارت لحظه اي گذشته و بايد بر مزيت هاي تجارت مطمئن و پايدار سرمايه گذاري كردو ايران به عنوان برادر بزرگ و كشور قوي اسلامي نيازدارد در اين بخش با برنامه اصولي حركت كند و الگوي علمي تجاري سازي را اجرايي كند.
وي توضيح داد: ايران بايد ضمن رعايد قواعد بين المللي تجارت، رفتارسازي بازارهاي هدف در دنيا به ويژه كشورهاي اسلامي را دنبال كند و با فرصت شناسي بهنگام و به دور از شعارزدگي با حساسيت در اين مسير حركت كند.
قائم مقام و رئيس شوراي مركزي دبيرخانه توسعه علم و فناوري كشورهاي اسلامي اظهار كرد: مهم است كه مباحث تخصصي فناوري و علم پايه توليد ثروت در كشورهاي اسلامي باشد و از روش هاي سنتي كسب كار و رشته هاي محدود شغلي كه بر مهارت ورزي و استعداد سنجي و رويدادهاي فناورانه قرار ندارد، فاصله بگيرند.
كريمي يادآور شد: كشورهاي اسلامي و ايران بايد به جز صنعت و كشاورزي شاخه هاي ديگر كسب و كار را توسعه دهند همانطور كه اينك بر صنعت گردشگري سلامت و گردشگري اسلامي و گردشگري هلال كليد خورده است.
وي عنوان كرد: به زودي دنيا در كسب و كار و تجارت به شدت متحول مي شود و تلاش اين است كه با برند سازي و برجسته سازي مزيت ها حرف براي گفتن داشته باشيم.
وي بر نقش رسانه هاي جمعي در فرهنگ سازي و آگاهي رساني در رويكرد جديد اقتصادي تاكيد كرد و گفتك نبايد اجازه دادخلاقيت ها كور شوند و بايد با فاصله گرفتن از مصرف گرايي به جرگه توليد كنندگان پيوست و هر روز در اين حوزه قدرتمندتر شد.
قائم مقام و رئيس شوراي مركزي دبيرخانه توسعه علوم و فناوري كشورهاي اسلامي در سفر يك روزه به اراك نخستين نمايندگي اين دبيرخانه را در استان مركزي افتتاح كرد و بر پايه تفاهم نامه اي مقرر شد از مزيت هاي اتاق هاي اصناف و بازرگاني استان مركزي و سازمان هاي دخيل در توليد و تجارت با راهبرد پنجره واحد توسعه صادرات براي پيشبرد ماموريت هاي اين نهاد در برگزاري اجلاس وحدت سران كشورهاي اسلامي كه در ديماه در تهران برگزار مي شود بهره گرفته شود.
برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي ازظرفيت هاي كشورهاي اسلامي در محل دائمي نمايشگاهي غرب ايران در اراك و رونمايي از برند بين المللي فرش ساروق اراك از پيشنهادات مطرح شده در اين خصوص بود.
استان مركزي به عنوان دومين قطب صنايع مادرتخصصي، چهارمين قطب صنعت و از كانون هاي مهم توليدات كشاورزي ، حوزه گردشگري و مشاهير و نخبگان كشوري و بين المللي است.ك/3
6013/