هزينه سازي داعش براي دنياي اسلام از نگاه اهل سنت

پايگاه خبري تركمن سسي با نشر مقاله اي با موضوع جريانات تكفيري نوشت: داعش با اقداماتي مانند حملات پاريس به دنبال القاء اين است كه در حال جنگ با صليبي هاست در حالي كه اين تلاش، وارونه نمايي از حقايق پشت پرده است اين حقيقت كه همه اين اقدامات براي كمك به اهداف كلان غرب در قبال دنياي اسلام طراحي شده است.

در مطلب تركمن سسي برگرفته از سايت اهل سنت ايران و سياست مي خوانيم: در دو سال گذشته زماني كه برخي از دلسوزان دنياي اسلام نسبت به هزينه سازي گروههاي تكفيري براي ما مسلمانها صحبت مي كردند، هواداران اين جريان با رد اين مباحث اعتقاد داشتند كه گروههايي مثل داعش براي احياء عظمت گذشته دين اسلام در حال فعاليت هستند.
اين برداشت در ماههاي اول قدرت گرفتن داعش به عنوان يك باور غالب در بين تعدادي از علما وجود داشت. ثمره اين برداشت اشتباه هم فريب خوردن برخي از جوانان ما و افتادن در دام تبليغاتي گروههاي تندرو تكفيري از جمله داعش بود.
خوشبختانه اين نگرش اشتباه به سرعت تغيير كرد و امروز كمتر كسي اشت كه در دنياي اسلام درباره عقبه انحرافي داعش شك داشته باشد.
داعش امروز تبديل به مخوف ترين گروه تروريستي دنيا شده است در اين شرايط و با توجه به شرايط ايجاد شده در نظام بين الملل، سوال مهم اين است كه بازتاب هاي اقدامات داعش بر دنياي اسلام چه بوده است ؟
پاسخ به اين سوال ابعاد گسترده اي دارد و بررسي تاثيرات مخرب فعاليت هاي گروههاي تكفيري بر منطقه و جهان اسلام از حوصله يادداشت كوتاه ما خارج است .اما در يك عبارت كوتاه مي توان گفت كه اقداماتي مانند حمله تروريستي اخير داعش در پاريس پيامدي جز افزايش هزينه سازي عليه دنياي اسلام نداشته است.
به عقيده برخي از صاحب نظران مسلمان ،گروههاي تكفيري و در راس آنها داعش با دو هدف اساسي طراحي و شروع به فعاليت كرده اند:
1- تشديد اختلاف بين پيروان مذاهب مختلف اسلامي: يكي از تاثيرات اوليه فعاليت گروههاي تكفيري در جهان اسلام ايجاد بغض هاي كاذب و تحريك شده در بين پيروان مذاهب مختلف اسلامي نسبت به يكديگر بوده است .بدون شك تشديد حساسيت مسلمانان بويژه شيعيان و اهل سنت نسبت همديگر در راس تلاشهاي اين گروهها در دو سال اخير قرار داشته است. برخي از افراد تندرو در بين پيروان دو مذهب هم با غفلت از ابعاد اين طراحي در مسير نقشه هاي شوم گروههاي تكفيري حركت كرده اند.
رويه عملي افرادي كه به عنوان عاملان سياست هاي گروههاي تكفيري در بين مسلمانان عمل مي كنند اين است كه با پخش تصاوير و ويدئوهاي سخنراني هاي افراد تندرو در بين دو مذهب تلاش مي كنند اين برداشت را به اذهان القاء كنند كه در طرف مقابل نسبت به ما يكسره بي حرمتي و توهين ساري و جاري است .
2- تقويت اسلام هراسي در غرب : بر اساس اعتراف غالب غربيها دين اسلام در دو دهه اخير رشد فزاينده اي را در جامعه غربي داشته است .در اين زمينه دلهاي طالب حقيقت خالص، شيفته تعاليم الهي دين ما شده و موج بزرگي از تغيير دين از مسيحيت به اسلام ايجاد شده است .اين روند با نگراني شديدي از طرف تندروهاي مسيحي پيگيري مي شود.
تندروهاي مسيحي اعتقاد دارند اسلام مهم ترين تهديد براي آينده دين مسيحيت است .برخي از فعالان مسيحي به صراحت اعلام كرده اند كه با روند كنوني گرايش به اسلام در غرب در قرن آينده اثري از مسيحيت در غرب نخواهد ماند .راهكار طراحي شده براي جلوگيري از تشديد اين روند تخريب وجهه و چهره دين اسلام و مسلمانان در دنياي غرب است .محور تبليغات گروههاي ضد اسلامي مسيحي در غرب اين است كه اسلام را در چند اصل خلاصه كنند. اين اصول عبارتند از اينكه اسلام ديني خشن ،غير انساني و زن ستيز بوده و رفتار گروههايي مثل داعش نماد تمام عيار از آموزه هاي اسلامي هستند .
در روزهاي اخير نمودهاي بارز اين تفكر را در اظهارات صريح برخي از مقامات غربي مشاهده كرده ايم. برخي از مقامات غربي بعد ازحوادث پاريس، بدون توجه به ريشه هاي ايجاد گروههايي مثل داعش در منطقه خاورميانه، اسلام و آيات قرآن را عامل وقوع حركتهاي خشن در منطقه قلمداد كرده اند .بدنبال ترويج اين ديدگاه نيز حركتهاي خشونت باري عليه مراكز اسلامي در مناطق مختلف رخ داده است.
بر اساس شرايط فوق به صراحت مي توان گفت اقدامات و فعاليت هاي گروههاي تكفيري مثل داعش در منطقه خاورميانه و خارج آن چيزي جز هزينه سازي براي مسلمانان نيست و مسلمانان ساكن در كشورهاي غربي در خط مقدم قربانيان اين اقدامات قرار دارند .
همه فعالان مسلمان بايد بر اين مساله آگاه باشند كه داعش با اقداماتي مثل حملات پاريس تلاش مي كند اين برداشت را به ما القاء كند كه اين گروه در حال جنگ با صليبي هاست و بخاطر همين هم تحت فشار قرار دارد اين تلاش وارونه نمايي كامل از حقايق پشت پرده است. حقيقت غير قابل انكار اقدامات داعش در غرب اين است كه همه اين اقدامات با هماهنگي كامل سرويس هاي امنيتي غربي و براي كمك به اهداف كلان غرب در قبال دنياي اسلام طراحي شده است.

6159/6203