مادرید- ایرنا- بیش از پنجاه هزار زن اسپانیایی خود را تحت حمایت پلیس قرار داده اند تا شاید از حملات همسران قبلی یا فعلی خود جان سالم بدر ببرند.

به گزارش ایرنا و به نقل از روزنامه ال پاییس ، سیستم پیگیری یكپارچه معاونت امنیت وزارت كشور اسپانیا در حال پیگیری 51 هزار و 640 پرونده خشونت همسران است.
وزارت كشور همچنین پرونده های مشابهی را در 284 هزار و 159 پرونده مورد پیگیری قرار داده ولی در مورد آنها هنوز زن ها تحت حمایت پلیس قرار نگرفته اند.
وزارت كشور فاش می كند كه موارد خشونت بسیار حاد علیه زنان نسبت به سال گذشته 23 درصد افزایش داشته است.
دولت برای بررسی خشونت های مردان علیه همسران خود طرحی جدید دارد كه در آن از نظرات زنان در این باره فراتر می رود چرا كه بر اساس مطالعات انجام شده زنان در توصیف وضیعت خشونت به كوچك نمایی بدرفتاری شوهران خود گرایش دارند و موجب اشتباه مقامات در این باره می شوند.
شبك **اروپام *5*491**1917