بخش خصوصي بايد در تمام حوزه هاي خدمات شهري فعال شود

مشهد- ايرنا- رئيس شوراي عالي استان هاي كشور گفت : بخش خصوصي بايد در تمام حوزه هاي بخش هاي خدمات شهري با حمايت شهرداري ها و شوراهاي اسلامي شهر فعال شود.

غلامرضا بصيري پور پنجشنبه شب در حاشيه افتتاح ششمين نمايشگاه تخصصي خدمات و محيط زيست شهري و حمل و نقل و ترافيك كشور در نمايشگاه بين المللي مشهد افزود : بايد زمينه و شرايط لازم براي حضور موثر و نقش آفرين ، بخش خصوصي در حوزه هاي مختلف خدمات شهري و حمل و نقل فراهم شود.
وي افزود: حضور بخش خصوصي بايد با نظارت دقيق و دائمي همراه باشد زيرا پولي كه در دست شهرداري هاست بيت المال و حق الناس است و نبايد به هيچ عنوان هدر برود.
عضو شوراي اسلامي شهر مشهد گفت: شهرداري مشهد و سازمان همياري هاي شهرداري خراسان رضوي از فعاليت بخش خصوصي در اين زمينه استقبال مي كند.
وي با بيان اينكه افزايش حضور بخش خصوصي در اين دوره از نمايشگاه از ويژگي هاي برجسته آن است، افزود : بر اساس بررسي هاي انجام شده محصولات شركت هاي حاضر در اين نمايشگاه نسبت به سال گذشته از كيفيت بهتري برخوردارند.
مشاور و رئيس حوزه شهرداري مشهد نيز به خبرنگاران گفت: راهبرد شهرداري مشهد در دوره جديد مديريت شهري استفاده از توان و استعداد بخش خصوصي در تمام حوزه هاست كه در اين زمينه توفيقات خوبي داشته ايم.
مجيد پيراسته افزود: حضور پررنگ بخش خصوصي در نمايشگاه مزبور نشان از آمادگي اين بخش براي حضور و نقش آفريني درعرصه خدمات شهري دارد.
در مراسم افتتاح ششمين نمايشگاه تخصصي خدمات و محيط زيست شهري و حمل و نقل و ترافيك كشور در مشهد شماري از اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و شهرستان مشهد و استان خراسان رضوي و شهرداران و معاونان خدمات شهري و حمل و نقل مشهد و چند شهر ديگر كشور حضور داشتند./3
7496 / 6053 ** 1064