معاون رئيس جمهوري: شركت هاي دانش بنيان بيش از 70 ميليارد ريال فروش داشتند

اهواز- ايرنا- معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري گفت: يك هزار و 900 شركت دانش بنيان در كشور داريم كه اين شركت ها امسال بيش از 70 ميليارد ريال فروش داشته اند.

به گزارش ايرنا سورنا ستاري پنجشنبه در نشست با اصحاب رسانه در سالن هتل نيشكر اهواز با بيان اينكه شركت هاي دانش بنيان در حوزه هاي مختلف فعاليت مي كنند و پژوهش هاي مختلفي انجام مي دهند اظهار كرد: يك هزار و 900 شركت دانش بنيان در كشور داريم كه در استان خوزستان اين شركت ها در حوزه هاي ريزگرد و مشكلات تنفسي نيز پژوهش هايي انجام دادند.
وي با بيان اينكه نيروهاي پژوهشي در حوزه هاي پژوهشي بايد كار كنند، ادامه داد: اين نيروها مورد حمايت بنياد قرار مي گيرند و تسهيلات اشتغال نيز براي آنها فراهم مي شود اما اين تسهيلات اشتغال پول نيست.
ستاري افزود: شركت هاي دانش بنيان به زيرساخت هاي فيزيكي نياز دارند كه اين زيرساخت ها هزينه هاي سنگين نمي خواهد بلكه برگرفته از نحوه آموزش ما است.
معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري يادآور شد: بايد كارآفريني را به اعضاي بنياد ياد بدهيم چرا كه به اين طريق مي توان نيروهاي نخبه را در هر استان نگه داشت.
وي با بيان اينكه در استان خوزستان 45 شركت دانش بينان فعاليت مي كنند كه مورد حمايت هستند، گفت: در دانشگاه ها نيز فعاليت ها بايد به سمت پژوهش شكل بگيرد و جهت گيري كلي دانشگاه به اين سمت باشد.
ستاري تاكيد كرد: دانشگاه نبايد به دولت متكي باشد و درصد قابل توجهي از دانشگاه بايد از محل شركت هاي دانش بنيان تامين شود، در اين راستا معاونت علمي رياست جمهوري نيز آمادگي هرنوع همكاري را دارد.
معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري در سفر دو روزه خود به خوزستان برنامه هاي مختلفي از جمله نشست سراسري با روساي بنياد نخبگان استان ها، نشست با رئيسان دانشگاه ها، اعضاي شوراي علمي بنياد ملي نخبگان خوزستان و پارك علم و فناوري استان داشته است.
7148/6064