عضو مجلس هند خواستار توسعه روابط سياسي و اقتصادي بين تهران و دهلي شد

دهلي نو- ايرنا- عضو ارشد مجلس علياي هند(راجيا سابها) اشتراكات فرهنگي بين ايران و هند را عامل مهمي براي توسعه روابط دوكشور دانست و خواستار توسعه روابط فرهنگي ،سياسي و اقتصادي بين تهران و دهلي نو شد.

به گزارش ايرنا «كرن سينگ» روز پنجشنبه در همايش بين المللي همكاري هاي فرهنگي و مذهبي كشورهاي جنوب آسيا در موسسه مطالعات و تحليل امور دفاعي در دهلي نو اظهار كرد ريشه روابط فرهنگي بين هند و ايران به قدري عميق و گسترده است كه تاكنون هيچ قدرتي نتوانسته روي آن تاثير بگذارد.
وي با اشاره به پيشينه فرهنگي و تاريخي ايران و هند تصريح كرد دو كشور بايد از ظرفيت هاي فرهنگي و تاريخي براي توسعه روابط دو كشور استفاده كنند.
اين سياستمدار ارشد هندي با رد نظريه برخورد تمدن هاي هانتينگتن اظهار كرد، تمدن ها به جاي برخورد بايد با هم تعامل و گفت وگو داشته باشند.
وي اظهار كرد:كشورهاي جنوب آسيا بايد با احياي ريشه هاي فرهنگي خود ، زمينه برقراري صلح و ثبات در منطقه را فراهم كنند.
سينگ، هند را يكي از كشورهاي بزرگ منطقه با تنوع فرهنگي و مذهبي خواند و اظهار كرد در اين كشور پيروان مذاهب و اديان مختلف با صلح و آرامش در كنار يكديگر زندگي مي كنند و اين تنوع نه تنها يك آسيب نيست بلكه يك فرصت براي اين كشور محسوب مي شود.
همايش همكاري هاي فرهنگي و مذهبي كشورهاي جنوب آسيا از امروز به مدت دو روز با حضور كارشناس و انديشمندان كشورهاي هند ،پاكستان ، افغانستان و بنگلادش در موسسه مطالعات و تحليل دفاعي هند در دهلي نو درحال برگزاري است .
شبك ***آساق*267*1600 **1917