وزير راه: تكميل آزاد راه گرمسار به سمنان از پروژه مهم  اين وزارت خانه  است

سمنان - ايرنا - وزير راه و شهرسازي گفت : تكميل آزاد راه گرمسار به سمنان كه در مرحله انتخاب سرمايه‌گذار و پيمانكار قرار دارد، يكي از پروژه هاي مهم كشور و اين وزارتخانه است.

عباس آخوندي پنجشنبه شب در مهديشهر به خبرنگار ايرنا اظهار كرد : پيمانكار اين پروژه از طريق اعلام عمومي انتخاب مي شود.
وي با اشاره به تنگناهاي مالي پروژه هاي بخش راه در كشور، تاكيد كرد: پيشرفت پروژه هاي راه استان سمنان در اين وضعيت، بهتر از حد انتظار است.
وي با قدرداني از كاركنان و پيمانكاران پروژه هاي راه در استان سمنان، افزود : اين گونه فعاليت در شرايط تنگناي مالي، مطلوب است.
آخوندي با اشاره بازديدش از چند پروژه در شهرستان هاي مختلف استان سمنان، از چند تقاطع غيرهمسطح، پل و بيمارستان در شهرستان هاي شاهرود، دامغان، سمنان، سرخه و مهديشهر بازديد كرد و چند پروژه را افتتاح كرد.
وي با ابزار رضايت از ساخت مسكن مهر در شهرهاي استان سمنان گفت : اقدامات تكميلي روبنايي و زيربنايي براي اين واحدها نيز در دست اجراست.
وزير راه و شهرسازي در اين سفر يك روزه ، تقاطع غيرهمسطح ميامي - جاجرم، تقاطع غيرهمسطح اميريه دامغان، مجتمع 140 واحدي اوست سمنان و پروژه تقاطع غيرهمسطح سرخه را افتتاح و از پروژه هاي تقاطع غيرهمسطح سه راهي مومن آباد، بيمارستان 86 تختخوابي مهديشهر، پروژه بهسازي 18 هكتاري بافت فرسوده سمنان بازديد كرد.
بيمارستان مهديشهر در زميني به مساحت 30 هزار مترمربع ،با زيربناي هشت هزار و 523 مترمربع، در چهار طبقه اكنون 64 درصد پيشرفت دارد.
اعتبار در نظر گرفته شده براي اين بيمارستان 240 ميليارد ريال بوده كه تاكنون 62 ميليارد ريال از آن هزينه شده و از 50 ميليارد ريال اعتبار پيش بيني شده امسال براي اين پروژه، تاكنون 10 ميليارد ريال تخصيص يافته است.
پروژه ساماندهي تقاطع همسطح سرخه كه مورد بازديد وزير راه و شهرسازي قرار گرفت ،داراي 17 هزار مترمكعب خاكبرداري، 110 هزار مترمكعب خاكريزي و 20 هزار تن آسفالت ريزي است.
وزير راه و شهرسازي را در اين سفر ، محمدرضا خباز استاندار سمنان، و كاظم جلالي نماينده مردم شهرستان هاي شاهرود و ميامي و عليرضا خسروي نماينده مردم سمنان ،مهديشهر و سرخه همراهي كردند.ك/3
شبك **6103/6026 **1917