هشدار سازمان ملل  به پديده عروس خردسال در آفريقا/310 ميليون عروس خردسال تا سال 2050

نيويورك-ايرنا-صندوق كودكان سازمان ملل اعلام كرد كه تا سال 2050 به دليل كندي روند توسعه اجتماعي و افزايش سريع جمعيت در كشورهاي آفريقايي 310 ميليون نفريعني نزديك به نيمي از دختراني كه در سنين خردسالي به ازدواج وادار مي شوند، از ساكنان اين قاره خواهند بود .

صندوق كودكان سازمان ملل يونيسف روز پنجشنبه با بيان اين كه درحال حاضر حدود 125 ميليون دختر آفريقايي در سنين خردسالي وادار به ازدواج شده اند، هشدار داد كه اين رقم عمدتا به دليل ضعف آموزش و رشدسريع جمعيت دراين كشور ها در 35 سال آينده به 310 ميليون نفر خواهد رسيد.
در اين گزارش آماري كه روز گذشته تحت عنوان'نمايه اي از ازدواج كودكان در آفريقا' منتشر شد، آمده است كه تا سال 2050 ميلادي شمار اين گونه ازدواج ها در آفريقا حتي از قاره آسيا كه هم اكنون بالاترين رقم ازدواج دختران در سنين كودكي را دارد، افزون ترخواهد بود.
آنتوني ليك مدير اجرايي يونيسف در تحليلي بر اين گزارش نوشته است كه شمار اين كودكان و تاثيري كه اين گونه ازدواج ها بر زندگي آينده آن ها خواهد داشت، بيانگر ضرورت جلوگيري و برخورد فوري با ازدواج كودكان خردسال در همه جهان و از جمله قاره آفريقا است.
وي در ادامه اين تحليل تصريح كرده است كه ازدواج كودكان خردسال در برخي جوامع هنجار هايي را بوجود آورده كه درهم شكستن آن ها هر روز دشوار تر و عملا به معناي مخدوش كردن ارزش زن در حيات اجتماعي در اين كشور ها محسوب مي شود.
مدير اجرايي يونيسف در نهايت ريشه كن كردن ازدواج كودكان خردسال در جهان را در گرو آگاه سازي بيشتر و برخورد مشاركت آميز همه كشورهاي جهان با اين عارضه فلج كننده اجتماعي ذكر كرده است.
شبك **اروپام-4-541 **1917