مشاور وزير كشور: توانمندسازي زنان جامعه به برنامه ريزي كلان نياز دارد

اصفهان- ايرنا- مشاور وزير كشور در امور زنان و خانواده گفت: توانمندسازي زنان جامعه نيازمند برنامه‌ريزي كلان، جامع و همه‌جانبه‌ است.

به گزارش ايرنا، فهيمه فرهمندپور روز پنجشنبه در جلسه شوراي اداري استان اصفهان، توجه ويژه مديران به مسائل زنان و آسيب هاي اجتماعي آنان را خواستار شد و گفت: در دوران پس از انقلاب اقدامات خوبي در باره زنان صورت گرفته اما مشكلات و عدم اتكا به يافته هاي علمي و مستندات باعث شده است در باره زنان و مشكلات آنها دغدغه زيادي وجود داشته باشد.
وي افزود: در صورتي كه سلامت و امنيت زنان به خطر بيفتد، سلامت و امنيت كل جامعه به خطر افتاده است.
فرهمندپور با بيان اينكه بروز آسيب هاي اجتماعي در زنان باعث ايجاد آسيب جدي به جامعه خواهد شد، افزود: به دلايل مختلف، صلاح و فساد زنان به شكل متمركزي صلاح و فساد جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد.
مشاور وزير كشور در امور زنان و خانواده گفت: در نظام قانوني ايران تبعيض خاصي در مورد زنان وجود ندارد.
وي با بيان اينكه 50 درصد از كودكان در كانون اصلاح و تربيت، مشكلات ناشي از مسائل خانوادگي و طلاق دارند،گفت: 30 درصد از اين كودكان بچه‌هاي طلاق هستند كه حل اين مسائل نيازمند اهتمام جمعي گروه‌هاي مختلف در كشور است.
مشاور وزير كشور در امور زنان و خانواده، افزايش آمار طلاق در جامعه را نگران كننده خواند و گفت: بايد براي زنان سرپرست خانوار اقدامات اساسي صورت گيرد و جلوي رشد سريع آمار زنان سرپرست خانوار گرفته شود.
وي به افزايش سريع تعداد معتادان زن در جامعه نيز اشاره كرد و تغيير الگوي اعتياد زنان، رشد كمي و پايين آمدن سن آغاز مصرف مواد مخدر در بين زنان را نگران كننده خواند.
فرهمندپور با بيان اينكه مديران بايد توجه خود را معطوف به علت ها كنند نه معلول ها، اظهار داشت: در نظام برنامه ريزي، علت ها پيگري مي شود اما بسياري از مسائل حوزه زنان با ايجاد تغيير در مردان قابل حل است.
وي گفت: بايد هماهنگي و هم افزايي بين دستگاه هاي مختلف ايجاد شود و همه مديران در باره موضوع آسيب هاي اجتماعي احساس خطر كنند.
مشاور وزير كشور ، ايجاد عدالت بين زنان و مردان را خواستار شد و گفت: براي ايجاد الگويي از عدالت نسبي و كاهش فاصله دسترسي زنان و مردان، امكانات مختلف بايد ارائه شود.
وي با مقايسه هرم سني مردان و زنان سرپرست خانوار گفت: بيشترين تراكم سني مردان سرپرست بين 35 تا 45 سال است در حالي كه تراكم سني زنان سرپرست خانوار بالاي 50 سال است كه بيشتر نيازمند حمايت و عدالت هستند و بايد با نگاه ايجاد عدالت نسبي در طرح ها و برنامه هاي استان كمك كنيم تا فاصله بين زنان و مردان بيشتر نشود و در ادامه بكوشيم اين فاصله كاهش يابد.
فرهمندپور با بيان اينكه نبايد فقط به فكر حل مسائل اقتصادي زنان سرپرست خانوار باشيم، افزود: بايد براي رفع تمام مشكلات زنان سرپرست خانوار از جمله سلامت روحي و رواني و افزايش ميزان اعتماد به نفس آنها توجه جدي شود.
وي با تاكيد براينكه نقش زنان در توسعه و سهم آنها در توسعه يافتگي متوازن بايد ديده شود،افزود:مديران بايد اعتبارات را به نحوي كه خروجي آنها منجر به ايجاد عدالت نسبي در جامعه شود، تقسيم كنند و در هر حوزه براي بهبود وضعيت زنان و خانواده گام بردارند.
6027/7150