كلكسیون گیاهان دارویی شمال غرب كشور در اردبیل ایجاد شد

اردبیل - رئیس مركز تحقیقات ، آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل گفت : طرح ایجاد كلكسیون گیاهان دارویی شمال غرب كشور پس از تصویب در ستاد توسعه گیاهان دارویی كشور، امسال در پایگاه این مركز واقع در تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی سامیان اجرایی شد

به گزارش ایرنا، حسین كربلائی خیاوی روز پنجشنبه افزود: تاكنون 128 گونه گیاه دارویی اعم از بومی، غیربومی، زراعی و طبیعی از مناطق مختلف در این كلكسیون جمع آوری و كشت گردیده و انتظار می رود تا پایان امسال، این تعداد به 170 گونه افزایش یابد و طبق برنامه زمان بندی شده در پایان اجرای طرح تعداد گونه های جمع آوری شده بالغ بر 250 گونه خواهد بود.
به گفته وی ، گونه های كشت شده شامل90 جنس و 35 تیره شامل خانواده نَعناعیان ، چَتریان و كاسنیان و بیبشتر علفی، یك ساله، چند ساله و دائمی بوده و در نظر است در سال آتی انواع گونه های درختی و درختچه ای نیز به مجموعه كلكسیون گیاهان دارویی اضافه گردد.
ویبیان كرد: با اجرای این طرح، مجموعه نستباً كامل و جامعی از گیاهان دارویی مناطق مختلف شمال غرب كشور در یك مجموعه جمع آوری خواهد شد.
او اضافه كرد: ایجاد مجموعه كامل از انواع گیاهان دارویی مناطق مختلف شمال غرب كشور؛ حفظ گونه های در حال انقراض و در معرض خطر؛ بررسی میزان و تركیبات مواد موثره گیاهان دارویی، روش های نوین تكثیر و زاد آوری، استخراج و بررسی مواد موثره گیاهان دارویی، استفاده های آموزشی، پژوهشی و كاربردی از كلكسیون گیاهان دارویی؛ فرهنگ سازی و ترغیب به كاشت و تولید گونه های دارویی به جای جمع آوری از طبیعت و فراهم نمودن فضای مناسب برای اجرای پایان نامه های كارشناسی ارشد و دكتری در زمینه گیاهان دارویی از اهداف ایجاد كلكسیون گیاهان دارویی می باشد.
وی همچنین گفت: با اجرای این طرح و شناسائی دقیق گونه های دارویی و معرفی آنها به علاقمندان و دست اندركاران گیاهان دارویی، احتمال اشتباه در شناسایی این گونه ها به حداقل خواهد رسید.
6016