نهاده هاي كشاورزي 10درصد زيرقيمت  به مرغداري ها عرضه مي شود

اردبيل - ايرنا- مدير شركت پشتيباني امور دام جهاد كشاورزي اردبيل گفت: در راستاي حمايت از صنعت مرغداري نهاده هاي كشاورزي 10درصد زيرقيمت بازار به واحدهاي مرغداري عرضه مي شود.

فرهاد اشجعي روز پنچشنبه افزود: واحد هاي مرغداري مي توانند با مراجعه به اين شركت ذرت دانه اي را از قرار كيلويي هشت هزار و 500 ريال ، سويا را كليويي 16هزار و 250 ريال و جو را 9 هزار و 200 ريال تهيه نمايند .
وي بيان كرد: اين معاونت اقدام به فروش ذرت و سويا و جو به صورت مدت دار شش ماهه نموده است و مرغداران استان مي توانند پس از دريافت اين نهاده ها وجه نقد آن را پس از شش ماه پرداخت نمايند.
وي در خصوص نحوه حمايت از واحد هاي توليدي كه مرغ خود را به اين شركت تحويل مي دهند ،گفت : براي حمايت از اينگونه واحدها قيمت عرضه اين نهاده ها ده درصد زير قيمت بازار صورت مي گيرد تا بدين وسيله اين واحدها با تقويت بنيه مالي و اقتصادي واحد هاي خود متضرر نشوند .
اشجعي در خصوص سياست اين شركت در راستاي روند توزيع گوشت منجمد افزود: قيمت گوشت مرغ منجمد در حال حاضر 51 هزار ريال مي باشدكه اختلاف چنداني با قيمت مرغ گرم ندارد و به همين خاطر با ذائقه مردم سازگاري چنداني ندارد فلذا اينگونه مرغهاي منجمد به مراكز آموزش عالي ونظامي و غيره فرستاده مي شوند .
وي اضافه كرد: براي تنظيم بازار و جلوگيري از متضرر شدن واحد هاي توليدي در حال حاضر توزيع گوشت مرغ منجمد متوقف شده و در آينده شاهد افزايش معقول و منطقي افزايش مرغ گرم در استان خواهيم بود.
6016