جنبش عدم تعهد بار دیگر از فعالیت های هسته ای ایران حمایت كرد

وین -ایرنا -جنبش عدم تعهد در بیانیه امروز خود , در نشست فصلی شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی از فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران مجددا حمایت خود را اعلام كرد.

رضا نجفی نماینده ایران در آژانس كه ریاست دوره ای جنببش غیرمتعهدها را برعهده دارد , در این بیانیه از نقشه راه منعقد بین ایران و اژانس در تاریخ هشتم سبتامبر 2015 استفبال نموده و براساس گزارش مدیركل به نشست های فنی -كارشناسی بین ایران و اژانس در سپتامبر و اكتبر 2015 اشاره نمود.
نجفی گفت : در این راستا جنبش غیرمتعهدها از فعالیت های كشورمان براساس نقشه راه و تكمیل بموفع اقدامات مربوط حمایت نمود.
همچین در این بیانیه تصریح شده است كه مدیركل اژانس تا 15دسامبر 2015 ارزبابی نهایی خود را در خصوص حل و فصل تمامی موضوعات گذشته و حال موضوع هسته ای كشورمان به شورای حكام ارائه خواهد كرد.
جنبش غیرمتعهدها همچنین ضمن استقبال از برجام تاكید كرده كه قطعنامه 2231 شورای امنیت قطعنامه های پیشین شورا در مورد ایران ر ا لغو نموده است.
دراین بیانیه جنبش غیرمتعهدها انتظار خود را از شورای حكام برای تصویب یك قطعنامه جدید برای لغو قطعنمامه های قبلی شورا در خصوص برنامه هسته ای كشورمان اعلام نمود.

كد 441