جمعيت دانشجويي كشور نسبت به اوايل انقلاب 25 برابر شده است

كاشان-ايرنا-معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري گفت: اوايل انقلاب حدود 180هزار نفر دانشجو در تعداد كمي مراكز آموزشي عالي سراسر كشور مشغول به تحصيلي بودند كه اين رقم هم اكنون با رشد 25 برابري به چهار ميليون و 800 هزار دانشجو رسيده است.

مجتبي شريعتي نياسر عصر روز پنجشنبه در نشست استادان و اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي كاشان اظهار داشت: اين تعداد دانشجو در بيش از دو هزار و 800 واحد دانشگاهي در چهار زير نظام آموزشي دانشگاه هاي دولتي، غيردولتي، آزاد و مراكز دانشگاهي نهادي سراسر كشور به تحصيل اشتغال دارند.
وي افزود: نُرم جهاني افزايش دانشجو تقريبا يك پنجم اين رقم است و ايران با پنج برابر ميانيگن نُرم جهاني افزايش دانشجو روبرو است.
وي خاطرنشان كرد: از يكسو بايد دليل وجود افزايش شمار دانشجويان كشور را مثبت بدانيم و بر خود بباليم چون باعث افتخار نظام است كه پس از پيروزي انقلاب، امكان ورود قشرهاي مختلف در آموزش عالي را فراهم كرده و از سوي ديگر اگر نگوئيم افزايش زياد دانشجو رويكردي منفي است بايد آن را نگران كننده بدانيم كه چگونه مي توانيم از اين همه دانشجو بهره ببريم و درواقع چند درصد آنان مشكلات كشور را حل مي كنند يا چند درصد توانسته اند به عرصه اشتغال مرتبط ورود پيدا كنند.
به گفته وي، در مجموع جمعيت دانشجويي كشور در 10 سال گذشته از سال 84 به بعد صددرصد افزايش يافته، به گونه اي كه اوايل سال 74 تقريبا دو ميليون و 300 هزار نفر دانشجو در كشور وجود داشت.
معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري يادآور شد: از لحاظ تعداد موسسات و مراكز آموزش عالي نيز در همان سال تعداد اين مراكز 40 واحد بود كه اين رقم اكنون به 143 مركز رسيده است.
وي افزود: 103 مركز از اين مراكز دولتي در فاصله سال هاي 88 تا 92 مجوز فعاليت گرفتند كه از اين تعداد 47 واحد آن فقط سال 92 – 91 مجوز دريافت كرده اند.
وي تعداد مراكز و موسسات آموزشي غيردولتي در سال 84 را 65 مركز بيان كرد و گفت: اين رقم هم اكنون به 375 مركز افزايش يافته كه 275 واحد آن فقط در بازه زماني سال 84 اقدام به دريافت مجوز كرده اند.
شريعتي نياسر با بيان اينكه وجود اين همه مراكز و دانشجو في نفسه ايراد نيست، افزود: اما براستي چقدر بدنه آموزش عالي و جامعه ما پذيرش ظرفيت اين افزايش را داشته و چه اندازه توانسته است متناسب با كيفيت اين راه را ادامه بدهد و فعاليت آن را نظارت و اداره كند.
وي دانشگاه هاي آزاد اسلامي را سرمايه نظام و بخشي از اركان نظام آموزش عالي كشور دانست و تصريح كرد: در سال هاي يادشده اين دانشگاه ها نيز بسيار گسترده تر شده اند.
معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري همچنين اظهار داشت:نزديك به 50 درصد از مراكز آموزشي غيردولتي داراي زير يكهزار نفر دانشجو هستند.
به گفته وي، هم اينك 40 درصد از مراكز آموزشي غيردولتي با بدهي سنگيني مواجهند كه در بين آنها مركز دانشگاهي وجود دارد كه ماهانه 250 ميليون تومان قسط پرداخت مي كنند تا ادامه حيات دهند.
وي يادآور شد: از مجموع 143 مراكز آموزش عالي دولتي نيز حدود50 درصد آنها از حداقل استانداردهاي آموزشي برخوردار نيستند.
شريعتي نياسر با تاكيد بر چاره انديشي براي اين مشكلات با خردجمعي افزود: از يك سو دانشجويان سرمايه ها و ارزشهاي كشورند و از سوي ديگر نگرانيم كه اين روندي كه پيش رو داريم ما را به كجا خواهد برد.
وي بااشاره به آمار فارغ التحصيلان دانشگاهي از مركز آمار ايران و وزارت كار، تعاون، رفاه اجتماعي گفت: اين آمار بيانگر دو واقعيت است يكي آنكه درصد زيادي از فارغ التحصيلان (جز افراد بيكار) داراي شغل هاي غيرمرتبط با تحصيل خود هستند و از سويي ديگر جمعيت دانشجويي كشور بخصوص در بازه سني 24 - 18 سال به سمت سرازيري مي روند.
وي تصريح كرد: بر اساس پيش بيني مركز آمار ايران، تقريبا اين جمعيت در پايان سال برنامه ششم يعني حدود پنج سال ديگر به هفت ميليون و 700 هزار نفر مي رسد و اين يعني اگر ما يك روند واقع بينانه داشتيم اينك بايد سير پوشش دانشجويان 24 – 18 ساله به گونه اي بود كه آخر برنامه ششم طبق پيش بيني به آن مي رسيديم.
به گفته معاون وزير علوم، اكنون وضعيت كنوني آموزش عالي به گونه اي است كه نزديك به 90 درصد جمعيت دانشجويي پبش بيني شده تا پايان برنامه ششم را تامين كرده ايم و به عبارت ديگر ما سرعت بي رويه داشته ايم.
6027/6136