دانش آموزان فعاليت تشكل ها را در سه هزار مدرسه اداره مي كنند

بيرجند - ايرنا - معاون فعاليت هاي سازمان دانش آموزي كشور گفت: از مهر ماه سال آينده فعاليت تشكل هاي اين سازمان در سه هزار مدرسه توسط سه هزار « ياور مربي» كه از بين دانش آموزان انتخاب مي شوند، اداره مي شود.

اردشير دهقاني پنجشنبه شب در حاشيه اختتاميه اردوي «ياور مربيان» پيشاهنگ فرزانه خراسان جنوبي در بيرجند به خبرنگاران افزود: در حال حاضر تمركز اين سازمان در مورد 15 هزار ياور مربي است كه در اردوهاي استاني ياور مربيان پيشاهنگ فرزانه سازمان شركت مي كنند.
وي افزود كه از بين آنان سه هزار نفر براي شركت در اردو ملي ياور مربيان انتخاب مي شوند و مهرماه سال آينده نيز اين تعداد در سه هزار مدرسه به فعاليت مي پردازند.
وي ادامه داد: اين اردوي ملي دانش آموزي در چهار بخش دانش آموزان دختر و پسر شامل پيشاهنگ فرزانه، پيشاهنگ پيشتاز، مربيان پيشتاز و مربيان فرزانه با محوريت تربيت ياور مربي، مرداد ماه سال آينده برگزار مي شود.
معاون فعاليت هاي سازمان دانش آموزي كشور با اشاره به اينكه سازمان دانش آموزي به عنوان يك نهاد غير دولتي با رسالت اصلي تربيت اجتماعي دانش آموزان در حال انجام وظيفه است گفت: هم اكنون يك ميليون و 500 هزار دانش آموزان در قالب تشكل پيشتازان و فرزانگان و تشكل پيش آهنگ پيشتاز و فرزانه عضو اين سازمان هستند.
دهقاني افزود: حضور اين تشكل ها در حدود 35 هزار مدرسه است كه طي يك برنامه پنج سال حضور آنان به 60 هزار مدرسه در قالب چهار ميليون دانش آموز خواهد رسيد.
وي با اشاره به برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي سازمان دانش آموزي در زمينه عتبات عاليات گفت: در سال جاري 1900 نفر از مربيان اين سازمان به عتبات عاليات در عراق اعزام شده اند كه اين تعداد تا پايان اسفند ماه به بيش از هفت هزار نفر مي رسد.
وي اضافه كرد: همچنين در بخش موكب هاي حسيني، موكب ها در مرزهاي شلمچه، مهران و نجف برپاست و از هر استان سه تا چهار مربي در آن فعاليت مي كنند.
وي يادآور شد: دانش آموزان در حوزه پيشاهنگ پيشتاز و فرزانه، در مناسبت هاي مختلف همچون 13 آبان و 22 بهمن حضوري فعال دارند كه در اين راستا سازمان دانش آموزي تلاش مي كنند دانش آموزان را به گونه اي تربيت كند كه خودشان در عرصه هاي سياسي و اجتماعي حضوري پرشور داشته باشند.
وي يكي از مهمترين مشكلات سازمان دانش آموزي را كمبود اعتبار ذكر كرد و گفت: چهار مولفه در بحث كيفيت فعاليت سازمان موثر است كه برنامه ريزي ، زيرساخت ها، نيروي انساني كارآمد و تامين اعتبار است كه از اين موارد فقط ميزان اعتبار اين سازمان، وضعيت مطلوبي ندارد كه اميدواريم طي چهار سال آينده به خود اتكايي برسيم.
وي اعتبارات اين سازمان را در سال جاري 80 ميليارد ريال ذكر كرد و افزود: تاكنون كمتر از 25 درصد اين اعتبارات محقق شده است.
معاون فعاليت هاي سازمان دانش آموزي كشور ادامه داد: وجود 13 ميليون دانش آموز كه مخاطبان اصلي سازمان هستند ، 302 اردوگاه و 1500 كانون فرهنگي تربيتي از ظرفيت ها سازمان دانش آموزي است كه مي توان از آنها براي رفع كمبود ها بهره برد.
دهقاني، تربيت دانش آموزاني كه متوجه مباني ديني و اعتقادي باشند، تربيت دانش آموزان مشاركت جو و قانونگرا، تربيت دانش آموزان در حوزه سبك زندگي ايران اسلامي را از مهمترين اهداف اين سازمان ذكر كرد.
وي با بيان اينكه هر دانش آموزان از ابتدا تا انتها 230 ساعت و مربيان 530 ساعت در اين سازمان آموزش هاي مختلف را فرا مي گيرند گفت: تاكنون اردوهاي ياور مربيان در 70 درصد استان هاي كشور برگزار شده و در 30 درصد ديگر در آذرماه امسال برگزار مي شود ك2
6054 /1596