8.5 ميليون متر مكعب آب به شهرستان گرمي هدايت مي شود

اردبيل - ايرنا - فرماندار گرمي مغان در بازديد از سد تازه كند انگوت اين شهرستان گفت: تكميل سد ظرفيت هدايت 8.5 ميليون مترمكعب آب به اين شهرستان و استفاده از آن در بخش هاي مختلف را فراهم مي كند.

به گزارش ايرنا ، ميرعلي رحيمي زاد روز پنجشنبه در بازديد از سد تازه كند انگوت شهرستان گرمي بيان كرد: اين سد تنها 13 درصد پيشرفت فيزيكي داشت اما فعاليت دوباره اين پروژه با اختصاص 130 ميليارد ريال اعتبار در سال جاري وارد مرحله جديدي شده است.
وي افزود: اين پروژه آبي 690 ميليارد ريال هزينه در بر دارد و پس از تكميل 3.6 ميليون مترمكعب آب براي بخش كشاورزي با هدف تبديل 507 هكتار از زمين هاي ديم به آبي اختصاص مي يابد.
فرماندار گرمي اظهار كرد: سه ميليون متر مكعب براي تامين آب آشاميدني مركز بخش انگوت و روستاهاي اطراف و 1.98 ميليون متر مكعب آب نيز براي حفظ حيات رودخانه و محيط زيست اختصاص داده مي شود.
او گفت: تملك اراضي ، حفر تونل انحراف آب ، احداث طراز نرمال سرريز و ديواره سد در حال انجام است.
رحيمي زاد بيان كرد: دولت تدبير و اميد توجه جدي به مهار آبهاي جاري دارد و ميزان اعتبار اختصاص يافته به احداث و تكميل سدهاي مرزي و مهار آّب هاي جاري شهرستان گرمي در مقايسه با سال هاي گذشته بي سابقه است.
عمليات اجرايي سد تازه كند انگوت از بهمن ماه سال گذشته بر روي رودخانه سنبور چاي بخش انگوت شهرستان گرمي آغاز شده است.
شهرستان گرمي مغان در شمال اردبيل و در نوار مرزي جمهوري آذبايجان قرار دارد.
8123/6018