مسابقات قهرماني دو ميداني دانش آموزان مراوه تپه برگزارشد

مراوه تپه - ايرنا - كارشناس مسئول تربيت بدني مديريت آموزش و پرورش مراوه تپه اعلام كرد:در اجراي طرح استعداديابي دانش آموزان در رشته هاي مختلف ورزشي، مسابقات دوميداني 114نفرازدانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلي اين شهرستان كه درقالب 9تيم متشكل شده بودند، برگزار شد.

حالت آدي زاده روزپنچشنبه درگفت وگو با خبرنگارايرنا، افزود: در برپايي اين مسابقات 6نفراز كارشناسان تربيت بدني به عنوان داور و هماهنگ كننده شركت كنندگان درمسابقات،مشاركت داشتند.
وي اعلام كرد براساس اعلام هيئت داوران، در مقطع ابتدايي و در رشته100مترسرعت پويا قدنه دوي، در 800متر سليمان شيردل، در رشته پرتاب توپ جوادكيك و در رشته پرش طول سليمان شيردل رتبه اول را كسب كردند.
كارشناس مسئول تربيت بدني آموزش وپرورش مراوه تپه افزود:درمقطع متوسطه اول بنيامين عباسي در رشته 100متر،عارف قزل در رشته 800 متر، صادق آق اركاكلي درپرتاپ وزنه و بنيامين عباسي دررشته پرش طول رتبه هاي اول را به خود اختصاص دادند.
آدي زاده ادامه داد: در دوره متوسطه دوم هم عيسي حاجيلي دوجي در رشته 100متر ، درپرش طول يحيي الهي ، دررشته 800متر ايوب طاغاني و در رشته هاي 800 متر و پرتاب وزنه، يحيي الهي رتبه هاي اول را كسب كردند.
در پايان اين مسابقات كه بعداز ظهر روز گذشته برگزار شد، دانش آموزان برتر با اهداي حكم قهرماني و جايزه موردتشويق قرارگرفتند.
در شهرستان60 هزار نفري مراوه تپه به عنوان شرقي ترين شهرستان استان گلستان و همجوار با خراسان شمالي، 10هزار دانش آموز در 3مقطع تحصيلي ودر121 واحد آموزشي به تحصيل مشغول هستند.
/1860/7478