اطلاعیه اداره كل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی درباره نتایج رتبه‌بندی روزنامه‌ها

تهران - ایرنا - اداره كل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی با انتشار اطلاعیه ای، نتایج رتبه بندی روزنامه های كشور را اعلام كرد.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در متن اطلاعیه آمده است:
با هدف تلاش برای ارتقای حرفه ای رسانه های كشور و تعیین شاخص هایی یكسان برای ارزیابی عملكرد آنها، پس از چند ماه بررسی كارشناسی، نتیجه اجرای طرح رتبه‌بندی روزنامه‌های كشور به منظور آگاهی مدیران محترم رسانه ها، محققان و پژوهشگران ارتباطات و نیز استفاده دستگاه های دولتی به شرح زیر منتشر می شود.
این رتبه‌بندی براساس شاخص‌های اعلام شده در سایت معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی و در بازه زمانی نیمه ‌دوم سال ٩٣ صورت گرفته است.
شاخص‌های طرح رتبه‌بندی در سه‌محور 'محتوایی'، 'چاپ و توزیع' و 'بنگاهی/ توسعه‌ای' شامل ٢٩ شاخص طی جلسات متعدد كارگروه توسعه مطبوعات و پس از بررسی‌های كارشناسی و اخذ نظرات مشورتی برخی مدیران مسوول رسانه‌های كشور تهیه و پس از تعیین روزهای مورد بررسی از بازه زمانی نیمه دوم سال ٩٣ (شنبه ٥ مهر، یكشنبه ١٨ آبان، دوشنبه ١٠ آذر، سه شنبه ١٦ دی، چهارشنبه ٢٩ بهمن و پنج شنبه ٢١ اسفند) در اختیار روزنامه‌های سراسری و محلی قرار گرفت تا به‌صورت داوطلبانه و بر اساس خوداظهاری در طرح رتبه‌بندی شركت‌ كنند.
سپس فرم ها و مستندات دریافتی از روزنامه ها در كمیته تخصصی منتخب انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی، ارزیابی و جدول كامل نتایج (به تفكیك همه شاخص ها و همه روزنامه ها) برای شركت كنندگان ارسال شد.
درادامه و به صورت حضوری به اعتراض برخی روزنامه ها نسبت به امتیازات داده شده در انجمن مذكور رسیدگی شد. اعتراضات بعدی نیز با حضور نمایندگان انجمن در اداره كل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی، مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
درمراحل اجرا دو شاخص 'سایت اینترنتی' و 'انتشار رسمی آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای' (شامل شش امتیاز) كه یا دارای نمره یكسان و یا فاقد امكان دقیق راستی آزمایی بودند از این طرح حذف شدند.
این طرح هرچند ممكن است دارای اشكالاتی باشد اما به مرور و با اخذ نظرات كارشناسی مدیران و همكاران رسانه‌ای تكمیل خواهد شد تا به ‌عنوان تجربه‌ای بدیع بتواند پایه اولیه در رتبه‌بندی واقعی روزنامه‌های كشور و طراحی مسیر ارتقاء كیفی و كمی فعالیت آنان قرار گیرد.
ماتریس زیر شامل جدول امتیاز نهایی شاخص های طرح رتبه بندی در٩١ روزنامه كشور است كه به صورت تفكیكی و دارای قابلیت‌ مقایسه ارائه می‌شود.
درخصوص شاخص 'نوآوری یا مزیت خاص' قابل ذكر اینكه تشخیص نوآوری برعهده كمیته تخصصی منتخب انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی بوده و كمیته یادشده در این مرحله ایجاد تنوع به هرصورت (در شكل و محتوای روزنامه ها) را به عنوان نوآوری تلقی نكرده و تنها نوآوری های فنآورانه و یا مدیریتی را از اظهاركنندگان پذیرفته است.
در این زمینه مواردی چون 'داشتن عنوان نخستین روزنامه در موضوعی خاص'، 'انتشار رایگان در نوروز'، 'توزیع در كترینگ هوایی و ریلی'، 'برگزاری نظرسنجی هفتگی'، 'توزیع مویرگی' و 'انتشار ضمائم رایگان' و موارد مشابه در زمره مصادیق نوآوری یا مزیت خاص ارزیابی نشده است.
طبق اطلاعیه مزبور، فهرست نوآوری های پذیرفته شده از روزنامه ها به شرح زیر اعلام می شود.
١- اصفهان امروز: ایجاد سامانه واقعیت افزوده (ارتباط فرامتنی نسخه مكتوب و آنلاین)
٢- ایران: ایجاد سامانه واقعیت افزوده و داشتن انتشارات
٣- جهان اقتصاد: ایجاد سامانه واقعیت افزوده و داشتن انتشارات
٤- خراسان: داشتن انتشارات
٥- دنیای اقتصاد: ایجاد مركز آموزش، دریافت گواهی‌نامه ایزو، برگزاری همایش های مرتبط و داشتن انتشارات
٦- سپید: دریافت گواهی‌نامه ایزو برای سازمان آگهی‌ها
٧- سیاست‌روز: فعالیت چشم‌گیر و مؤثر بین‌المللی در حوزه كشورهای عربی و همسایه
٨- شرق: طراحی و به‌كارگیری قلم (فونت) اختصاصی برای روزنامه و داشتن انتشارات
٩- فرصت امروز: ایجاد سامانه واقعیت افزوده
١٠-گسترش صمت: ایجاد ساختار مدرن اجرایی و مدیریتی نوآورانه
١١-هفت‌صبح: توزیع رایگان سی‌دی و دی وی دی فیلم و موسیقی همراه روزنامه، ایجاد سامانه واقعیت افزوده و برگزاری مسابقه نویسندگی میان خوانندگان روزنامه
١٢-همشهری: ایجاد مركز آموزش برای كاركنان، ایجاد سامانه واقعیت افزوده، داشتن انتشارات و پیش‌رو بودن در ارائه محصولات و خدمات متنوع مطبوعاتی
در مرحله نخست اجرای طرح رتبه بندی روزنامه ها، ٩١ روزنامه (اعم از سراسری،‌ منطقه ای،‌ استانی و محلی شامل عمومی و اختصاصی) به صورت داوطلبانه شركت كردند كه در جدول زیر نتیجه رتبه بندی و امتیاز ٧٥ روزنامه آمده است.

* رتبه آگهی های دولتی

با اجرای طرح رتبه بندی روزنامه ها، بعد از این ملاك رتبه بندی آگهی های دولتی به شرح زیر خواهد بود.
دامنه امتیاز روزنامه ها / رتبه آگهی های دولتی
٦٠ به بالا ١
٦٠-٥١ ٢
٥٠-٤١ ٣
٤٠-٣١ ٤
٣١ به پایین ٥
طبق این اطلاعیه، بدیهی است روزنامه هایی كه در این طرح شركت نكرده اند در رتبه ٥ آگهی های دولتی قرار می گیرند.
زمان بعدی رتبه بندی،‌ آخر اسفند ماه سال جاری خواهد بود.
روزنامه هایی كه در مرحله اول اجرای طرح رتبه بندی شركت نكرده اند می توانند فرم خوداظهاری مربوطه را از سایت معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی دریافت و پس از تكمیل، همراه با مستندات لازم حداكثر تا پانزدهم آذرماه جاری به معاونت فرهنگی اداره كل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی ارسال كنند تا پس از ارزیابی نهایی به جدول حاضر اضافه شوند.
براساس بازخوردهایی كه از اجرای مرحله اول طرح رتبه بندی به دست آمد اصلاحات لازم در شاخص های ارزیابی انجام شده است. تعاریف دقیق این شاخص ها نیز تا هفته آینده اعلام می شود.
زمان اجرای مرحله بعدی رتبه بندی، زمستان سال جاری است كه نتایج آن در فروردین ماه ٩٥ اعلام و تا شش ماه معتبر خواهد بود.
فرآهنگ * 6084** 1724