رفع مشكل زيرساخت تلفن ثابت در روستاهاي نهبندان ضروري است

بيرجند- ايرنا- نماينده مردم شهرستان هاي نهبندان و سربيشه در مجلس شوراي اسلامي گفت: رفع مشكل زيرساخت هاي تلفن ثابت در روستاهاي نهبندان ضروري است.

مراد هاشمزهي روز پنجشنبه به ايرنا افزود: مهمترين مشكل تعدادي از روستاهاي نهبندان نبود آنتن دهي تلفن همراه و نيز واگذاري نشدن تلفن ثابت توسط شركت مخابرات است.
وي اضافه كرد: در خصوص واگذاري تلفن ثابت مكاتبه هاي زيادي با شركت مخابرات خراسان جنوبي و شهرستان شده است كه بي نتيجه بود.
وي بيان كرد: از زماني كه شركت مخابرات خصوصي شد اين مشكل بوجود آمد، شركت مخابرات در زمينه واگذاري خطوط ثابت تلفن تنها منافع خود را دنبال مي كند و در برخي روستاها واگذاري خطوط ثابت براي شركت صرفه اقتصادي ندارد واگذار نمي كند.
وي اضافه كرد: با توجه به خصوصي بودن شركت مخابرات، منافع شركت بيشتر از خدمت به مردم دنبال مي شود.
نماينده مردم نهبندان و سربيشه با اشاره به طرح سئوال از محمود واعظي وزير ارتباطات و فناوري هم گفت: طرح سئوال به دليل ارائه نشدن زيرساخت هاي تلفن ثابت، نبود آنتن دهي تلفن همراه و سرعت پايين اينترنت در شهرستان نهبندان تقديم هيئت رئيسه مجلس شده است.ك2
2047/7556