جوان تويسركاني به مسابقه جهاني مهارت معلولان اعزام مي شود

همدان- ايرنا- مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان همدان گفت: جوان مهارت آموز تويسركاني براي اعزام به مسابقات جهاني مهارت معلولان كه در فرانسه برگزار مي شود انتخاب شده است.

عليرضا محرابي روز پنجشنبه در كارگروه استغال و سرمايه گذاري استان همدان افزود: محمد اميري كه در رشته منبت و كنده كاري در فني و حرفه اي اين شهرستان آموزش ديده است به مسابقات جهاني در فرانسه اعزام مي شود.
وي اظهار كرد: حدود 70 درصد از آموزش ديدگان مراكز فني و حرفه اي استان پس از گذراندن آموزش ها شاغل مي شوند.
وي عنوان كرد: هر دلار سرمايه گذاري در مهارت هاي فني و حرفه اي 15 دلار ارزش افزوده براي فني حرفه اي ايجاد مي كند و هم اكنون به ازاي هر كاردان و تكنسين حدود پنج تا شش كارشناس در فني و حرفه اي وجود دارد.
وي اضافه كرد: آزمون هاي فني و حرفه اي جزو سخت ترين آزمون هايي است كه گرفته مي شود چرا كه در اين آزمون ها امكان انجام هيچ تقلبي وجود نداشته و آزمون ها با ماهيت تخصصي برگزار مي شود.
مهرابي بيان كرد: فني و حرفه اي استان در پنج ماه گذشته پنج مقام برتر استاني و كشوري را از آن خود كرده است.
وي با بيان اينكه آموزش مبتني بر نياز بازار كار از مهمترين نيازهاي استان است افزود: هرم سني جوانان مهارت آموز در فني و حرفه اي 15 تا 30 سال است كه بايد در كنار آموزش براي اينها به دنبال ايجاد شغل بود.
وي اضافه كرد: هدف ما تضمين نيروي كار ماهر، توسعه ملي و استاني و پرورش نيروهاي مهارتي است.
وي با بيان اينكه 38 هزار و 844 نفر سال گذشته در فني حرفه اي استان آموزش ديده اند گفت: 85 درصد آموزش ها در مراكز دولتي و مابقي در آموزشگاه هاي آزاد هستند.
7530/6993