2300 تعاوني جديد امسال در كشور ايجاد شده است

سمنان - ايرنا - معاون وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي گفت : امسال بيش از دو هزار و 300 تعاوني جديد با احتساب يازده ميليون نفر عضو و سهام دار در كشور ايجاد شده است.

به گزارش ايرنا ، سيدحميد كلانتري روز پنجشنبه در همايش تعاون، كار آفريني و اشتغال در شهرستان گرمسار افزود :
در زمان حاضر بيش از 98 هزار تعاوني فعال در كشور فعاليت دارد.
وي با اشاره به تسهيلات بانكي ارايه شده به تعاوني ها اظهار داشت : تسهيلات بانكي ارائه شده به تعاوني ها در قالب تسهيلات عادي تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي و تسهيلات صندوق كار آفريني اميد تا سقف 100ميليون تومان است.
وي خاطرنشان كرد : صندوق حمايت از سرمايه گذاري وثيقه مورد نياز تعاوني هايي كه تسهيلات از بانك ها و معاملات اقتصادي انجام مي دهند را تا سقف 70 درصد تضمين مي كند.
معاون تعاون ، كار و رفاه اجتماعي يادآور شد : سال گذشته يك ميليارد و 300 ميليون دلار از محصولات تعاوني هاي كشور صادر شده و در هفت ماهه امسال اين صادرات يك ميليارد دلار شده است.
كلانتري تصريح كرد : تا پايان امسال ميزان صادرات محصولات افزايش مي يابد و نسبت به پارسال 40 درصد بيشتر مي شود.
وي همچنين از بسته شدن پرونده تعاوني هاي مسكن مهر در سال 95 خبر داد و گفت : وزارت تعاون مسئول تشكيل تعاوني ها در بخش مسكن است و 60 درصد مسكن مهر كشور معادل يك ميليون و 450 واحد مسكوني در قالب فعاليت تعاوني هاي مسكن مهر ساخته شده است.
وي افزود : تامين زيرساخت هاي واحدهاي مسكوني مهر بر عهده وزارت راه و شهرسازي و شهرداري هاست .
به گفته وي ، 80 تا 90 درصد ساخت مجتمع هاي مسكوني مهر انجام شده اما خدمات عمومي نظير مدرسه ، بازار ، پاسگاه نيروي انتظامي و محوطه سازي انجام نشده است.ك/2
7340/6026