استان ها نسبت به حفظ و ماندگاری نیروی انسانی و نخبه خود حساس باشند

اهواز - ایرنا - معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: استان ها باید به نیروی انسانی نخبه و حفظ این نیروی انسانی در استان خود حساس باشند.

به گزارش ایرنا سورنا ستاری پنجشنبه در بیست و دومین نشست سراسری روسای بنیادهای نخبگان استانی كه در هتل نیشكر اهواز برگزار شد اظهار كرد: یكی از بزرگترین مسائل ما كیفیت نیروی انسانی كه در استان ها باید دید چرا نخبگان در استان ها نمی مانند و به تهران می روند بنابراین استان ها باید به حفظ نیروی انسانی خود حساس باشند.
وی با بیان اینكه استان ها باید به برگشت نیروی انسانی نخبه هم حساس باشند افزود: منظور از این حساسیت، توجه بیش از اندازه به نخبگان نیست بلكه حل مشكلات آنها و تسهیل كارهای مربوط به شغل آنها است.
ستاری ادامه داد: در بحث نیروی انسانی بنیادهای نخبگان نیز از اعضای بنیاد استفاده كنند و كارها به دست آنها سپرده شود، این اعضا باید با مشاركت، خود را نشان دهند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: اعضای بنیاد سرمایه های ما هستند و تا زمانی كه از این سرمایه ها استفاده نشود اتفاق خاصی نمی افتد.
وی در خصوص فعالیت بنیاد و استقبال از ایده های نخبگان اظهار كرد: هر ایده ای كه در بنیاد دارید در استان خود به صورت پایلوت پیاده كنید و آخرین مشكل شما مسائل مالی خواهد بود.
ستاری در ادامه با تاكید بر مطرح كردن ایده های اعضای بنیاد نخبگان گفت: بنیاد نخبگان هیچ گونه محدودیت مالی برای این ایده ها و خروجی آنان ندارد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری بیان كرد: یكی از بزرگترین مشكلات در دولت ما بزرگ شدن بی جهت دستگاه های دولتی است در حالی كه بنیاد نخبگان باید هنرش این باشد كه كوچك و جمع و جور بماند.
ستاری در خصوص برخی از درخواست های روسای استانی بنیاد نخبگان در باره احداث ساختمان برای بنیاد گفت: ساختمان جدید به ما شخصیت نمی دهد بلكه این كار و خروجی مناسب است كه به بنیاد شخصیت و اعتبار می بخشد چه بسیار ساختمان های بزرگ دولتی هستند اما نقش مناسب و تاثیرگذاری در توسعه كشور ندارند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری تاكید كرد: باید از قدرت نیروی انسانی و علمی برای توسعه پایدار استان ها استفاده كرد و این یكی از وظایف بنیاد نخبگان است.
ستاری گفت: با روش های سنتی و تزریق پول كارهای به جایی نمی رسد بلكه با ایده هایی نو و بومی كه خروجی مناسب داشته باشند می توان امیدوار بود كه كشور در ریل توسعه و پیشرفت قرار گرفته است.
در این نشست مشكلات و چالش های استانی بنیادهای نخبگان بخصوص در خصوص كمبود نیروی انسانی، نخبه پروری و كمبود اعتبارات مطرح شد.
7148/6065/8066