داوران شيرازي، مسابقات ليگ برتر فوتبال و فوتسال بانوان كشور را قضاوت مي كنند

شيراز- ايرنا- چهار داور شيرازي، قضاوت دو ديدار از مسابقات ليگ برتر فوتبال و فوتسال بانوان كشور را بر عهده دارند.

به گزارش ايرنا، دربرنامه اعلام شده از سوي سازمان فوتبال ليگ برتر در هفته دوزادهم ليگ برتر فوتبال كه نهم آذرماه جاري برگزار مي شود، سلما رضوي و فاطمه سپاهي از شيراز به عنوان داور اول، ديدار تيم هاي همياري آذربايجان غربي و شهرداري سنندج و مخابرات تهران و اروميه را قضاوت مي كنند.
همچنين در هفته چهارم مسابقات فوتسال ليگ برتر بانوان كه ششم آذر ماه بر گزارمي شود، شهرزاد ملكي و زري فتحي هم ديدار آراد كرمان و ابر سنگ سارينا بابل را قضاوت خواهند كرد.ك/2
7368 /6118