سبد غذايي حمايتي هديه دفتر مقام معظم رهبري در شهرستان صحنه توزيع شد

كرمانشاه - ايرنا - كارشناس مسئول بهداشت خانواده مركز بهداشت صحنه گفت: مرحله سوم توزيع سبد غذايي حمايتي اهدايي دفتر مقام معظم رهبري توسط واحد بهداشت خانواده اين مركز بين مادران باردار خانوارهاي بي بضاعت توزيع شد.

فريبا نيكرو روز پنجشنبه به ايرنا افزود: سبد غذايي اهدا شده از سوي دفتر مقام معظم رهبري همانند دوره هاي قبل شامل برنج، ماكاروني، لوبيا چيتي، بلغور گندم، نخود، عدس، تن ماهي، سويا، پنير، مرغ، خرما، روغن مايع، حلوا ارده وعسل است كه هر دو ماه يكبار در بين افراد واجد شرايط شناسايي شده توزيع مي‌شود.
وي در ادامه ارزش هر سبد غذايي را بيش از سه ميليون ريال عنوان كرد و افزود: سبد غذايي شامل 14 نوع مواد خوراكي مورد نياز مادران باردار خانوارهاي بي بضاعت است.
كارشناس مسئول سلامت خانواده مركز بهداشت صحنه با بيان اينكه اين اقلام غذايي با هدف پيشگيري از تولد نوزاد بيمار، بين مادران باردار خانوارهاي كم بضاعت و بي بضاعت توزيع مي شود؛ اظهار داشت: علاوه بر رعايت اصول بهداشتي و درماني، تغذيه سالم و مصرف خوراكي هاي مناسب، در جلوگيري از تولد نوزاد نارس و بيمار حائز اهميت است.
نيكرو اظهار داشت: 60 درصد نياز مادر باردار به پروتئين از طريق دريافت اين سبد غذايي برطرف مي‌شود و اين سبد حمايتي به منظور پيشگيري از اختلال وزن مادر در دوران بارداري و افزايش كيفيت شير مادر در دوران شيردهي به منظور پيشگيري از سوء تغذيه كودك، توزيع آن در شش ماهه اول زندگي استمرار دارد.
كارشناس مسئول بهداشت خانواده مركز بهداشت صحنه در پايان افزود: اين اقدام با همكاري بنياد علوي به عنوان متولي اين امر و از طريق بررسي پرونده هاي بهداشتي مادران باردار و به منظور بهبود تغذيه كودكان و مادران اين شهرستان انجام شد.
شهرستان صحنه در 55 كيلومتري شرق كرمانشاه قرار دارد.
7454/8066