خشكسالي در راه ايران/ آب و هواي كشور تحت تاثير ال نينو و لانينو

تهران- ايرنا- سمينار يك روزه ال نينو، پيامد ها و راهكارهاي برخورد با هدف شناسايي اثرات محتمل اين پديده آب و هوايي بر ايران و راهكارهاي سازگاري با آن برگزار شد.

به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار ايرنا، غيرمحتمل بودن وقوع خشكسالي در زمان ال نينو و ترسالي در لانينو مهمترين موضوعي بود كه در سمينار ال نينو، پيامد ها و راهكارهاي برخورد مطرح شد.
ال‌نينو يا ال‌نينيو (به اسپانيايي: El Niño) يكي از چرخه‌هاي مشهور آب و هوايي جهان است كه هر 2 تا 7 سال يك‌بار باعث ايجاد ناهنجاري‌هاي بزرگي در آب و هواي سراسر سيّارهٔ زمين مي‌شود از جمله اين ناهنجاري‌ها مي‌توان به سيلاب‌هاي ناگهاني، خشك‌سالي، قحطي و اپيدمي اشاره كرد.
ال‌نينو به طور ساده عبارت است از يك رخداد اقليمي كلان كه در اثر رها شدن انرژي انباشته در بزرگترين حوزه اقيانوسي جهان يعني جنوب اقيانوس آرام رخ مي‌دهد و نشانه اوليه آن هم تغيير جهت جريان آب‌هاي سرد و گرم و همچنين بادهاي اين منطقه است.
در طول دوره لانينو دماي سطحي دريا در سرتاسر مركز و شرق بخش مداري اقيانوس آرام تا 5/0 درجه پايين تر از شرايط طبيعي خواهد بود.
در تعريف، يك حادثه لانينو، دوره اي حداقل پنج ماه از شرايط لانينو است لانينو وقتي اتفاق مي افتد كه بادهاي تجارتي شديدتر مي وزند و سطح دريا سردتر مي شود.
مشاور رئيس سازمان هواشناسي كشور در اين سمينار گفت : پديده النينو در ايران عموما با گرايش به افزايش بارش و افزايش دما رخ مي دهد درحالي كه لانينا برعكس گرايش به كاهش بارش و دما دارد.
پرويز رضازاده افزود: در النينو ما 6 تا 7 عامل اثر گذار جانبي براي بارش داريم كه ممكن است اتفاق نيفتد و انتظاري كه از النينو داريم محقق نشود و در لانينا انتظار هواي سرد داريم هرچند با لانينا هم زمستان سردي نداشتيم.
وي گفت: در النينو بارندگي بيش از حد نرمال پيش بيني شده است در حالي كه ميزان خشكسالي در ايران آن چنان اثر گذار بوده است كه وقوع سيلاب هاي ناشي از پديده النينو نمي تواند اثرقابل توجهي بر منابع آب كشور داشته باشد.
رضازاده اثرگذاري النينو در فصل پاييز را بيشتر محتمل دانست و تاكيد كرد: بعيد به نظر مي رسد اين پديده در دي ماه اثرگذاري خاصي داشته باشد.
مشاور رييس سازمان هواشناسي، ال نينو واقع شده در ايران را يكي از قوي ترين نوع رخ داده دانست و گفت: احتمال دارد تا سال آينده ادامه يابد اما خشكسالي هاي اخيرسبب شده نتواند تغيير محسوسي در منابع آب كشور ايجاد كند.
وي تاكيد كرد: مردم بايد در مصرف آب مديريت كرده و اجازه ندهند خشكسالي كشور را دچار آسيب كند.
كارشناس پژوهشكده اقليم‌شناسي مشهد نيز در ادامه اين سمينار گفت: حداكثر فعاليت پديده ال نينو تا اواخر آذرماه است و پس از آن به‌تدريج آثار اين پديده تضعيف مي شود.
وي افزود: با تضعيف تدريجي آثار ال نينو، بهار با فاز خنثي اين پديده مواجه خواهد شد و ديگر شاهد آثار پديده ال نينو نخواهيم بود.
بابائيان با بيان اينكه تغيير اقليم يك پديده بلندمدت است و آثار بلندمدتي نيز دارد گفت: پيش‌بيني‌هاي جهاني مبتني بر بررسي‌هاي صورت‌گرفته روي رفتار اقيانوس‌ها و درياها نشان مي‌دهد كه در دهه‌هاي اخير طوفان‌هاي دريايي افزايش يافته و پيش‌بيني مي‌شود در سال‌هاي آينده نيز با اثرات طوفان‌هاي دريايي و پديده‌هاي اقيانوسي مواجه بوده و اين پديده‌ها دنباله‌دار خواهند بود.
دبير انجمن برقابي كشور نيز در ادامه اين سمينار با تاكيد براين كه ال نينو در ايران رخ داده است گفت: بررسي اثرات اين پديده مهمترين هدف اين سمينار است.
عيسي بزرگ زاده با تاكيد بر پايش مستمر شرايط النينو در كشور افزود: با وقوع الينيو ديگر ماشاهد خشكسالي اقليمي نخواهيم بود و ممكن است خشكسالي هيدروليكي رخ دهد.
وي گفت: در سالي كه ال نينو رخ مي دهد وقوع خشكسالي غير محتمل است و در سالي كه لانينو رخ مي دهد وقوع ترسالي غيرمحتمل خواهد بود.
سمينار يك روزه «ال نينو، پيامد ها و راهكارهاي برخورد» با مشاركت شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، سازمان هواشناسي، پژوهشكده اقليم شناسي و مركز اقليم شناسي در محل شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران برگزارشد.
اقتصام(3)2078**1569