فرماندار درميان: فضاهاي ورزشي شهرستان نيمه فعال است

بيرجند- ايرنا - فرماندار درميان گفت: در حال حاضر سالن هاي ورزشي اين شهرستان نيمه فعال است.

محمد بشيري زاده روز پنجشنبه در ديدار با مسئولان دستگاه هاي اجرايي شهرستان، با بيان اينكه توجه به ورزش جدي گرفته نشده است، افزود: بايد براي استفاده مناسب از فضاهاي ورزشي فرهنگ سازي شود.
وي گفت: در چند سال گذشته با صرف 20ميليارد ريال از محل اعتبار دولتي استخر شنا در شهرستان احداث شد كه به دليل نبود استقبال مردم اين فضاي ورزشي رايگان در اختيار آموزش و پرورش گذاشته شد.
وي افزود: نبايد اعتباري براي احداث استخر شنا هزينه شود چرا كه در آينده تعطيل خواهد شد بلكه اعتبار صرف پروژه هاي خرد ورزشي در روستاها شود تا تمام مردم از آن بهره مند شوند.
بشيري زاده با اشاره به اينكه نهادينه كردن و توجه به ورزش در شهرستان كند است، گفت: نياز است در زمينه ترويج ورزش هاي صبحگاهي و همگاني توجه ويژه اي صورت گيرد.
شهر اسديه مركز شهرستان مرزي درميان در 105كيلومتري شرق بيرجند قرار دارد.ك2
2047/7556