عربستان: درحال بررسي برگزاري نشستي براي مخالفان دولت سوريه هستيم

تهران – ايرنا – عادل الجبير وزير خارجه عربستان روز پنجشنبه با بيان اينكه موضع ما در قبال سوريه تغيير نكرده است، گفت: در حال بررسي برگزاري نشستي براي مخالفان دولت سوريه هستيم.

به نوشته پايگاه خبري اليوم السابع، عادل الجبير روز پنجشنبه در كنفرانس مطبوعاتي مشترك با سباستين كورتز همتاي اتريشي خود تاكيد كرد: موضع عربستان در قبال سوريه، هيچ گونه تغييري نكرده است.
وي افزود: ما در حال بررسي برگزاري نشستي براي مخالفان دولت سوريه در عربستان به منظور ايجاد وحدت و يكپارچگي در ميان آن ها هستيم.
جبير تصريح كرد: ما همچنان بر موضع خود در قبال سوريه پافشاري مي كنيم و معتقديم كه بشار اسد در آينده سوريه نقشي ندارد.
وزير خارجه عربستان تاكيد كرد: هدف ما از دعوت مخالفان دولت سوريه آن است كه آنها را بر سر يك ميز جمع كنيم تا به يك ديدگاه واحد دست يابند و در آينده سوريه نقش تاثير گذارتري داشته باشند.
وي مدعي شد: گفتگوها همچنان براي دستيابي به يك راه حل مسالمت آميز براي بحران سوريه در جريان است؛ در عين حال گزينه نظامي نيز به قوت خود باقي است و ما همچنان به حمايت خود از مخالفان دولت بشار اسد ادامه مي دهيم.
جبير مدعي شد: با مخالفاني كه در ليست تروريسم قرار دارند تعاملي نداريم و از آنها در اين نشست دعوتي به عمل نخواهد آمد. همچنين با همپيمانان خود و آمريكا نيز در اين باره مشاوره و هم فكري خواهيم كرد.
براساس اين گزارش سوريه از سال 2011 با هجوم گسترده تروريست هاي مورد حمايت غرب و برخي كشورهاي منطقه از جمله عربستان و تركيه مواجه است كه در پي آن صدها هزار سوري كشته يا زخمي يا آواره شدند.
خاورم**9366**9329**