رئيس مركز ملي فرش ايران: دو برابر قاليبافان بيمه شده در انتظار بيمه هستند

بيرجند - ايرنا - رئيس مركز ملي فرش دستبافت ايران گفت: در اجراي طرح بيمه قالي بافان تاكنون 480 هزار بافنده در كشور بيمه شده اند كه به دليل كمبود اعتبار دو برابر اين تعداد در انتظار دريافت خدمات بيمه هستند.

حميد كارگر روز پنجشنبه در كمتيه تخصصي فرش خراسان جنوبي افزود: قبل از سال 93 با توجه به اعتبار مصوب كه 20 درصد سهم بيمه اين افراد توسط دولت تامين مي شد، مشكلي وجود نداشت.
وي يادآور شد: از سال گذشته با توجه به افزايش تعداد متقاضيان و نيز محدوديت منابع مالي دولت مشكلاتي ايجاد شد كه وزير صنعت، معدن و تجارت و نيز وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي پيگير رفع اين مشكل قالي بافان هستند تا اعتبار لازم در قانون برنامه و بودجه سال 1395 ديده شود.
رئيس مركز ملي فرش دستباف ابراز اميدواري كرد كه با حذف افراد غيرقاليباف، كساني كه تنها از راه قالي بافي امرار معاش مي كنند با همكاري سازمان تامين اجتماعي بيمه شوند.
وي يادآور شد: در اين ارتباط افزون بر 10 هزار ميليارد اعتبار براي سال آينده پيش بيني شده است تا بتوان حدود 500 هزار بافنده فرش دستباف را بيمه كرد.
كارگر همچنين با اشاره به پايين بودن سطح دستمزد هنرمندان فرش دستباف ابراز اميدواري كرد كه با همكاري دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اعتبار كافي براي بيمه قالي بافان تامين شود.
اين مسئول؛ فرش دستباف را محصول هنري، كالايي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي با ارزآوري مناسب ذكر كرد و گفت: نقاط قوت فرش در استان هاي مرزي و مناطقي از كشور كه با پديده خشكسالي رو به رو هستند، در تثبيت اشتغال و ماندگاري جمعيت پذيرفته شد.
وي با اشاره به ويژگي اين هنر اصيل ايراني تاكيد كرد كه براي ماندگاري جمعيت نياز به همراهي و همگامي دستگاه هاي مختلف اجرايي در استان ها براي توسعه و افزايش فعاليت هاي تجاري فرش هستيم.
وي از استانداري ها به عنوان نقطه پيوند اين صنعت و هنر با دستگاه هاي اجرايي ياد كرد و افزود: در مواردي به دليل كج سليقگي ها و نيز نوع برداشت ها مشكلاتي ايجاد شده است.
كارگر در مورد درخواست سازمان صنعت و معدن و تجارت خراسان جنوبي در مورد افزايش سهميه المپياد فرش اظهار كرد: سهميه استانها بر اساس تعداد هنرستان هاي فعال و دانشگاهها سنجيده مي شود كه سهميه خراسان جنوبي مناسب است.
به گفته اين مسئول هم اكنون 10 درصد از جمعيت 55 هزار بافنده استان بيمه هستند كه اين طرح در دو سال گذشته با اقبال خوب قالي بافان رو به رو شد كه هم اكنون به دليل كمبود اعتبار اجراي اين طرح با چالش هايي رو به روست.
وي در ادامه به اشتغال قالي بافان و حمايت از هنرمندان فرش دستبافت اشاره كرد و خواهان همكاري نمايندگان مجلس براي تامين اعتبار لازم براي بيمه اين افراد شد.
به گفته كارگر، مركز ملي فرش دستبافت ايران با پرداخت مستقيم تسهيلات به قالي بافان مخالف است كه به اعتقاد ما اين شيوه پرداخت حتي ممكن است باعث خروج آنها از اين حرفه شود.
وي تصريح كرد: اين مركز و همچنين صندوق كارآفريني اميد از تسهيلات پشتيبان به قالي بافان قاطعانه حمايت مي كند.
رئيس مركز ملي فرش حفظ بافندگان فعلي را يكي از راهبردهاي اساسي دولت تدبير و اميد در اين صنعت عنوان كرد و افزود: اين مركز براي موافقت با تامين تسهيلات پشتيبان كه در تهران به تصويب مي رسد از يك ميليارد ريال تا سقف 10 ميليارد ريال آماده همكاري است.
وي در مورد ايجاد گمرك تخصصي فرش دستباف در خراسان جنوبي يادآور شد: در اين ارتباط نياز به ايجاد خوشه فرش است كه در بعضي از مناطق طرح تجميع اتفاق نيفتاده است.
وي يادآور شد: ايجاد شهرك تخصصي فرش دستبافت مصوبه دولت قبل است كه به دليل نبود استقبال كه ناشي از عوامل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي منطقه است، تغيير كاربري شهرك مدنظر است.
به گفته كارگر؛ خوشه فرش در تعدادي از استان ها شگل گرفته و در مناطقي شاهد تداخل كارها يا موازي كاري هستيم.
وي به مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كه خواهان ايجاد خوشه فرش در خراسان جنوبي هستند، پيشنهاد كرد: وضعيت خوشه فرش را در استان هاي مجاور بررسي كنند.
وي بيان كرد: مركز ملي فرش در قالب تفاهم نامه موظف به بهبود فرايند خوشه فرش و آماده همكاري است و از ايجاد نمايشگاه دائمي فرش و گنجينه اين هنر در استانها استقبال مي كند.
وي در اين ارتباط از كرمان ياد كرد كه به پايگاه فرش دستباف جنوب شرق كشور تبديل خواهد شد كه در اين ارتباط يك باب ساختمان قديمي در نظر گرفته شد تا محل نمايش فرش هاي قديمي، معاصر و نيز توسعه صنعت فرش باشد و بتوان در اين محل دوره هاي آموزشي، كتابخانه تخصصي فرش با رويكرد تبليغي، هنري و گردشگري داير كرد.
كارگر در مورد تامين اعتبار براي برگزاري كارگاه هاي آموزشي فرش بافي نيز گفت: ان شاءالله با بهبود شرايط اقتصادي دولت، در سال آينده اعتبار كافي منظور خواهد شد كه امسال به دليل محدوديت منابع مالي براي تشكيل كارگاه هاي آموزشي 50 درصد اعتبار تخصيص داده نشد.
وي در ادامه از ثبت فرش توليدي شهر مود شهرستان سربيشه و قهستان شهرستان درميان خراسان جنوبي در فهرست آثار ملي خبر داد و گفت: تقاضا براي ثبت جهاني فرش مود سال آينده در دستور كار قرار دارد.
وي تشكيل بانك اطلاعاتي و تهيه شناسنامه براي فرش هاي دستباف را ضروري عنوان كرد و گفت: حدود سه دهه از طرح شناسنامه دار كردن فرش دستباف مي گذرد، هنوز اين طرح فراگير نشده است.
وي دليل فراگير نشدن اين طرح را پرهيز از شفافيت توليد كنندگان در بافت فرش و نبود اطمينان لازم در بازار فرش عنوان كرد و افزود: اين كار مستلزم تبليغات است؛ بافنده چگونه مطئمن شود از شناسنامه فرش وي سوء استفاده نخواهد شد.
وي يادآور شد: براي رفع نگراني توليدكنندگان تراشه الكترونيكي طراحي و هنگام بافت فرش در آن نقش بسته خواهد شد كه با نرم افزار يا تلفن همراه اطلاعات را بتوان مطالعه كرد.
در اين نشست تعدادي از مسئولان مرتبط با صنعت فرش دستباف خراسان جنوبي به طرح ديدگاه هاي خود پرداختند.ك2
2047/8066