عشق به خدمت، عدالت و آزادگي مشخصه يك بسيجي است

تبريز- ايرنا- امام جمعه مرند گفت: عشق به خدمت، عدالت و آزادگي از مشخصه هاي يك بسيجي است كه لازمه آن پاك فكري، پاك عملي و پاك دستي است.

حجت السلام علي نعمت زاده روز پنج شنبه درتجمع بزرگ بسيجي هاي شهرستان مرند، اظهاركرد: فرمان دستور تشكيل بسيج از سوي امام نشان دهنده تدبير و بصيرت الهي ايشان بود.
وي با بيان اينكه بسيج مختص گروه يا جريان خاصي نسيت، افزود: بسيج سازماني با جايگاه الهي است كه همه ملت از هر طيفي عضو آن هستند.
وي ادامه داد: بسيج درهمه صحنه هاي امنيتي، اقتصادي، اجتماعي و فتنه ها امتحان خود را پس داده و سربلند شده اما رسالت آن به اتمام نرسيده و تفكرآن امروزه درعراق، سوريه، يمن و لبنان ديده مي شود.
حجت الاسلام نعمت زاده، نفوذ را يكي از تهديدات دشمن دانست و گفت: نفوذ به تشكيلات مختلف همچون بسيج توسط دشمنان از تهديدات مهمي است كه بايد مسولان و بسيجي ها در اين خصوص بسيارهوشيار باشند.
وي با بيان اينكه آسيب ها و مفاسد اجتماعي نيز مي تواند تفكر بسيجي را تهديد كند، اظهاركرد: بسيجي با لباس و شعار نيست و بايد تفكر بسيجي درعمل نمايان شود و هدف آن اطاعت از مقام معظم رهبري باشد.
6120/ 1495