مسووليت پذيري مهم ترين ويژگي يك بسيجي است

تبريز- ايرنا- امام جمعه ميانه گفت: فرمان و مسووليت پذيري از مهم ترين ويژگي هاي يك بسيجي است و ضروري است بيش از پيش اين دو خصيصه در بين بسيجي ها تقويت شود.

حجت الاسلام محمدرضا حامدي روز پنج شنبه درهمايش گراميداشت بسيج، افزود: بسيج برخاسته از متن جامعه بوده و پشتوانه اي قوي و بي انتها به شمار مي رود و بنا به فرمايش رهبر انقلاب كساني كه بسيج را متهم به افراط گرايي مي كنند متوجه توطئه بسيارگسترده دشمن در بحث نفوذ نيستند.
وي توجه آحاد مردم به تعابير مختلف امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري از واژه بسيج و بسيجي كه نشان از جايگاه بسيج ، فرهنگ بسيجي و تاثيرگذاري اين فرهنگ در جامعه دارد را خواستار شد.
امام جمعه ميانه با اشاره به جنگ نظامي، تهاجم و شبيخون فرهنگي از سوي دشمن در طول دوران گذشته براي براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران، گفت: چون دشمن از اين روش ها نتوانست به هدف خود برسد اكنون با توطئه جديد و خطرناك نفوذ سعي در براندازي نظام دارد.
وي ادامه داد: بنا برتاكيد مقام معظم رهبري در بحث نفوذ از سوي دشمن وظيفه و مسووليت بسيج افزايش يافته و انتظار مي رود كه بسيجي ها با بصيرت افزايي و بصيرت زايي در خود و درك مصاديق نفوذ با توجه به گستردگي ميدان نفوذ، دشمن شناسي و شناخت برنامه هاي دشمن به توانند بصيرت خود را به جامعه انتقال دهند.
حجت الاسلام حامدي افزود: دشمن مي خواهد با ايجاد استحاله، با استفاده از ابزارهاي كوچك و به ظاهر ساده تكنولوژي، جوانان ما را در فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي گرفتار كرده و مباني اعتقادي و باورهاي مردم از جمله در بين نخبگان، مسوولان، تصميم گيرندگان و تصميم سازان را از بين ببرد تا به هدف اصلي خود كه همانا سرنگوني نظام است، دست يابد.
وي برشناسايي مصاديق نفوذ از درون جامعه و خانواده ها، برنامه ريزي دقيق و اطاعت پذيري از ولايت براي گذر از اين برهه زماني حساس تاكيد كرده و خواستارافزايش آگاهي و بصيرت مردم براي انتخاباتي كه در پيش رو داريم شد.
امام جمعه ميانه گفت: رصد و شناسايي كامل برنامه هاي كانديداها و اينكه برنامه هاي آنها نبايد با اعتقادات و باورهاي اسلامي و نظامي مغايرت داشته باشد از ضروريات است.
7231/ 1495