استاندار اصفهان: ارتقاء ظرفيت مديريت زنان در گرو تعامل همه دستگاه هاست

اصفهان – ايرنا – استاندار اصفهان با بيان اينكه ظرفيت هاي مديريتي زنان در جامعه مي تواند ارتقا يابد، گفت: اين امر نيازمند تعامل همه دستگاه هاست.

به گزارش ايرنا، رسول زرگرپور روز پنجشنبه در جلسه شوراي اداري استان كه با حضور مشاور وزير كشور در امور زنان و خانواده برگزار شد، اظهار كرد: ظرفيت مديريتي زنان در جامعه بايد ارتقا يابد و تلاش شود تا سال آينده تعداد مديران زن مياني در دستگاه ها به ميزان چشمگيري افزايش يابد.
زرگرپور گفت: در اصفهان به دليل شرايط فرهنگي و سياسي مي توان در پست هاي غير سياسي از بانوان بهره برد.
استاندار اصفهان همچنين گفت: آمار استان اصفهان از نظر آسيب هاي اجتماعي در ابعاد مختلف اعتياد، قاچاق مواد مخدر و غيره نسبت به متوسط كشور پايين تر است.
زرگرپور تصريح كرد: اين استان يكي از متدين ترين و با فرهنگ ترين استان هاي كشور است و مردم آن از بلوغ سياسي بالايي برخوردارند بنابراين آمار آسيب هاي اجتماعي در آن نيز بايد بسيار كم باشد.
استاندار اصفهان خاطرنشان كرد: فرهنگ سازي، سياستگذاري، برنامه ريزي، اجرا و نظارت به عنوان گام هاي اساسي در رسيدن به اهداف مشخص شده است، اما توزيع قدرت و تصميم گيري در كشور به گونه اي است كه حدود 95 درصد اين كار در تهران متمركز شده و 5 درصد در استان ها قرار دارد.
وي اظهار كرد: طبق اين آمار مديران كشوري بايد به همان ميزان 5 درصد از مسوولان استاني نيز انتظار داشته باشند.
به گفته استاندار اصفهان، مركز تبادل اطلاعات و تصميم گيري و سياستگذاري در وزارت خانه ها قرار دارد.
وي همچنين با بزرگداشت هفته بسيج تصريح كرد: 24 قشر در بسيج تشكلات مستقل و مجزا دارند كه نشانگر فراگيري، گستردگي و جامعيت بسيج است.
زرگرپور افزود: بسيج در دوران هاي مختلف براي حفظ امنيت كوشش كرده و حفظ اين امنيت در زمان حاضر از دوران جنگ نيز سخت تر و مهمتر است.
ت / 6027/6020