رييس موسسه كار و تامين اجتماعي: اقتصادسبز ابزار دستيابي به توسعه پايدار است

انزلي - ايرنا - رييس موسسه كار و تامين اجتماعي اقتصاد سبز را ابزاري براي دستيابي به توسعه پايدار خواند .

به گزارش ايرنا، محمد رضا سپهري روز پنجشنبه در همايش ملي كار شايسته و مشاغل سبز در بندرانزلي اظهار كرد: اقتصاد سبز صرفا يك گزينه نيست بلكه هدف است.
وي خاطرنشان كرد: اقتصاد سبز ابزار دستيابي به توسعه پايدار بوده و به دنبال كارايي منابع و انرژي است و به حفاظت محيط زيست توجه دارد .
سپهري با اشاره به ارتباط تنگاتنگ اقتصاد سبز و اقتصاد مقاومتي متذكر شد: دولت بايد سياستهاي مالياتي را براي مشاغل سبز و توسعه پايدار تغيير دهد.
رييس موسسه كار و تامين اجتماعي در ادامه بر لزوم افزايش بودجه لازم براي تحقيقات در زمينه اقتصاد سبز تاكيد كرد .
وي خاطرنشان كرد: گيلان يك استان سبز در زمينه كار شايسته و مشاغل سبز بوده و در اين زمينه در كشور نمونه و پيشتاز است .
سپهري با اشاره به اين كه در سال 2000 ميلادي سران كشورهاي جهان در نيويورك جمع شده و برنامه اي را براي هزاره سوم تدوين كردند كه كشور ما نيز در آن حضور داشت، افزود: پس از سالها اهداف توسعه هزاره به توسعه پايدار تبديل شده است .
وي اهداف توسعه هزاره را مواردي از قبيل دستيابي به آموزش ابتدايي همگاني ، از بين بردن فقر و گرسنگي ، برابري جنسيتي ، كاهش مرگ و مير كودكان، بهبود سلامت مادران ، مبارزه با ايدز و ساير بيماري ها، تضمين پايداري محيط زيست و گسترش مشاركت جهاني براي توسعه و پيشرفت عنوان كرد.
وي خاطر نشان كرد :در ايران پس از گذشت 15 سال از اجلاس نيويورك، شاخص از بين بردن فقر شديد و گرسنگي با كاهش 62 درصدي همراه بود.
سپهري با اشاره به تعيين 17 هدف براي توسعه پايدار، اهم اين اهداف را كاهش فقر در تمامي نقاط، پايان دادن به گرسنگي ، تامين امنيت غذايي ، بهبود تغذيه و ترويج كشاورزي پايدار ، ايجاد زندگي سالم ، ارتقاي سلامت براي همه، اموزش با كيفيت فراگير و منصفانه براي همه ، توانمندي زنان و دختران و دستيابي به برابري جنسيتي ، كار شايسته و رشد اقتصادي ، حفاظت و توسعه پايدار از دريا ، اقيانوس ها ، استفاده پايدار از درياها و اقيانوس ها برشمرد.
همايش ملي كار شايسته و مشاغل سبز با هدف معرفي و شناسايي مشاغل سبز ، ارتباط مشاغل سبز و كار شايسته ، نقش مشاغل سبز و كار شايسته در توسعه اقتصاد مقاومتي در برنامه ششم توسعه ، راهبردهاي تحقق برنامه ملي توسعه كار شايسته و كار سبز در ايران روز پنجشنبه در بندرانزلي برگزار شد.
حسينجاني دبير همايش به ايرنا گفت : 70 مقاله و پوستر به دبيرخانه اين همايش ارسال شد كه از بين آنها، 50 مورد پذيرش و 9 سخنراني و مابقي به صورت پوستر ارائه شد.ك/2
6030/2007