پنج هزارمددجوي كميته امداد چهارمحال وبختياري فاقد مسكن هستند

شهركرد- ايرنا- مديركل كميته امداد چهارمحال وبختياري گفت: هم اكنون پنج هزار نفر از جمعيت زيرپوشش اين نهاد فاقد مسكن و يا داراي مسكن نامناسب هستند.

ابوالقاسم رستگار روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا با اشاره به اجراي طرح نيازسنجي مسكن مددجويان استان تا آخر آذرماه افزود: پيش بيني مي شود كه از اين تعداد دو هزار نفر فاقد مسكن باشند.
وي گفت: هم اكنون ستاد ساخت مسكن مددجويي از سوي اين نهاد تشكيل شده كه براساس نيازسنجي مسكن نيازمندان، افراد فاقد زمين و مسكن شناسايي شده و براساس اولويت صاحب سرپناه مي شوند.
مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) استان افزود : با همكاري بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان و استانداري چهارمحال و بختياري اين طرح در برنامه اي سه ساله اجرا مي شود .
رستگار افزود: طبق هماهنگي هاي انجام شده با بنياد مسكن استان در هر منطقه اي كه زمين مناسب ساخت و ساز وجود داشته باشد اين بنياد زمين را به صورت رايگان در اختيار كميته امداد قرار خواهد داد تا با مشاركت خيران، مددجويان و كميته امداد كار ساخت و ساز مسكن انجام شود .
مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) استان افزود: براي ساخت هر واحد مسكوني 150 ميليون ريال از طريق تسهيلات، ‌100 ميليون ريال تسهيلات بلاعوض كميته امداد، 50 ميليون ريال مشاركت خيران و50ميليون ريال نيز آورده مددجو يا حمايت اقوام مددجويان تامين خواهد شد.
رستگار افزود: از سال 88 تا 93 در استان بيش از سه هزار و 111واحد مسكوني شهري و‌ مسكن مهر براي مددجويان با كمك خيران نوسازي و بهسازي شده است.
وي گفت: در اين مدت شش هزار و 478 واحد نيز تعمير اساسي شده است.
به گزارش ايرنا‌، هم اكنون 7.5درصد جمعيت استان چهارمحال و بختياري زيرپوشش كميته امداد امام خميني(ره) قرار دارد.
7360/ 6014/